Головна

Рішення №205

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХХV СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

25.05.2017 № 205

Про встановлення ставок земельного
податку та визначення елементів
його справляння і надання пільг по
земельному податку на території
Зеленівської селищної ради

З метою встановлення податку на майно в частині плати за землю на території Зеленівської селищної ради, відповідно до статей 7, 8, 10, 12, підпункту 1,3 статті 265, статей 269-287, 289 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань регулювання земельних відносин та екології і з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів, керуючись пунктами 28, 34, 35 частини 1 статті 26 Закону України ¢¢Про місцеве самоврядування в Україні¢¢, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

1.Встановити на території Зеленівської селищної ради земельний податок, як складову частину плати за землю.
2.Визначити елементи справляння плати за землю та застосування пільг по сплаті земельного податку на території Зеленівської селищної ради згідно з додатком.
3. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб - сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.)
4. Рішення селищної ради набирає чинності з 1 січня 2018 року.
5. З моменту набрання чинності даного рішення, вважати такими, що втратили чинність:
5.1. Рішення селищної ради від 24.06.2016 № 101 «Про встановлення ставок земельного податку та визначення елементів його справляння і надання пільг по земельному податку на території Зеленівської селищної ради».
5.2. Рішення селищної ради від 27.01.2017 № 178» Про внесення змін до рішення селищної ради від 24.06.2016 №101 «Про встановлення ставок земельного податку та визначення елементів його справляння і надання пільг по земельному податку на території Зеленівської селищної ради».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально – економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів( Красько О.І.) та житлово – комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв’язку (Юхно О.В.).

Селищний голова О.С.Семчишина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
25.05.2017 № 205

Визначення
елементів справляння плати за землю
та застосування пільг по сплаті земельного податку
на території Зеленівської селищної ради

Визначення понять

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

1.Платники земельного податку
1.1.Платниками земельного податку є:
а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
б) землекористувачі.
1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2.Об’єкт оподаткування земельним податком
2.1.Об’єктом оподаткування земельним податком є:
а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
б) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.База оподаткування земельним податком
3.1. Базою оподаткування земельним податком є:
3.1.1.Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим Кодексом України.
3.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4. Ставка земельного податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких проведено
( незалежно від місцезнаходження)
4.1.Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні фізичних і юридичних осіб встановлюються в наступних розмірах від їх нормативної грошової оцінки:
4.1.1. за землі житлової і громадської забудови для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) – 0,05 відсотка;
4.1.2. за землі житлової і громадської забудови, які використовуються в комерційних цілях для здійснення підприємницької діяльності та перебувають: у власності - 1,0 відсоток, у користуванні - 3,0 відсотка;
4.1.3.за землі промисловості, зв’язку, енергетики, транспорту та іншого призначення - 3 відсотка;
4.1.4.за землі сільськогосподарського призначеннята землі загального користування, а саме:
4.1.4.1.сільськогосподарські угіддя (в.т.ч. земельні частки-паї) – 0,3 відсотка;
4.1.4.2. несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями та дворами ) - 2,0 відсотка;
4.1.4.3. сільськогосподарськіугіддя (рілля) в межах населених пунктів, які передані у власність для ведення особистого селянського господарства - 0,5 відсотка.
4.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності, встановлюються у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки (незалежно від місцезнаходження):
4.2.1.за землі промисловості, зв’язку, енергетики, транспорту та іншого призначення - 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки;
4.2.2.за землі сільськогосподарського призначення та землі загального користування – 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
4.3. Ставки земельного податку за земельні ділянки іншого цільового призначення встановлюються у розмірі 3,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки землі.
5.Ставки земельного податку за земельні ділянки,
розташовані за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не проведено
5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні фізичних і юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності) встановлюються у наступних розмірах від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області:
5.1.1.за землі сільськогосподарського призначення та землі загального користування, а саме: сільськогосподарські угіддя – 0,3 відсотка; несільськогосподарські угіддя (під господарськими будівлями та дворами ) - 2,0 відсотка;
5.1.2. за землі промисловості, зв’язку, енергетики, транспорту -3 відсотка.
5.2. Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної форми власності, встановлюються у таких розмірах від їх нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Херсонській області:
5.2.1.за землі промисловості, зв’язку, енергетики, транспорту та іншого призначення - 1відсотка;
5.2.2.за сільськогосподарські угіддя – 0,3 відсотка.

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
6.1.Відповідно до ст.281 Податкового кодексу України від сплати податку звільняються фізичні особи:
а) інваліди І та ІІ групи;
б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;
в) пенсіонери (за віком);
г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1. Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
а) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як - 0,15 гектара для смт Зеленівка і селища Сонячне та - 0,25 гектара для сіл Богданівка і Петрівка;
в) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
г) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
д) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
6.3.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
7.1.Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені відповіднодо ст. 282 Податкового кодексу України.
7.2.Відповідно до пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України додатково від сплати земельного податку звільняються:
а) органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
б) установи та організації, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, незалежно від джерел фінансування.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
Не сплачується земельний податок за:
8.1.земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
8.2.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
8.3.земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
8.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
8.5.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9.Особливості оподаткування платою за землю
9.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.
Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.
9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.
9.4.Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається Податковим кодексомУкраїни.

10. Порядок обчислення суми податку
10.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
10.2.Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
10.3.Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
10.4. За ново відведені земельні ділянки платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об’єкта та /або бази оподаткування платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
10.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платнику податку до 1 липня звітного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 58 Податкового кодексу України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року, податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
10.6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
а) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
б) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
в) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційна тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
10.7.Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозить інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

11.Податковий період для плати за землю
11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Строк сплати плати за землю
12.1.Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
12.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.
12.3.Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.4.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
12.5.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

Селищний голова О.С.Семчишина

205

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту