Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VІI скликання VІ сесія Рішення №67

Рішення №67

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
VІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2016 № 67
Про зміни до рішення
селищної ради від 24.12.2015 № 32
«Про селищний бюджет на 2016 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно листа департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 05.02.2016 № 0201-211/222, на підставі рекомендацій постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 24.12.2015 № 32 «Про селищний бюджет на 2016 рік»:
1.1. В констатуючій частині рішення виключити наступне: «Законом України « Про Державний бюджет України на 2016 рік».
1.2. У пункті 6 слова «додатком №3» замінити словами «додатком №4».
1.3. У пункті 7 слова «селищного бюджету» замінити словосполученням «селищної ради».
1.4. У пунктах 10, 11 читати номер статті Бюджетного кодексу України «69?».
1.5. У додатку №4 до рішення селищної ради від 24.12.2015 № 32 «Перелік місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету у 2016 році» по КТКВ 090416 код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету читати «1030» , по КТКВ 090802 код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету читати «1040».
1.6. У додатку №5 до рішення селищної ради від 24.12.2015 № 32 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету» з колонки «Загальний обсяг фінансування будівництва» виключити суму 18000,00.
2. Рішення селищної ради набирає чинності з моменту його прийняття.
3. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів (Красько О.І.).

Селищний голова О.С. Семчишина

6 001