Головна Регуляторна політика Тариф водопостачання 2016

Тариф водопостачання 2016

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я


Про встановлення коригуючого тарифу на виробництво,
транспортування та збут послуг з водопостачання,
що надає КП «Теплокомунгосп» населенню,
бюджетним установам та іншим споживачам
на території Зеленівської селищної ради

З зв’язку з підвищення тарифу на електроенергію та паливо в жовтні місяці та приведення тарифу до економічно обґрунтованих витрат, враховуючи клопотання директора підприємства Черепіна В.І. від 02.11.2016 року № 149, та надані ним коригуючі розрахунки планових витрат на послуги з централізованого водопостачання, що виробляє, транспортує та збуває КП «Теплокомунгосп», виконані згідно постанови КМУ від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово - комунальні послуги», а також відповідно до проведеної процедури прийняття регуляторних актів згідно з вимогами статей 8, 9, 13, 35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись рішенням виконкому Зеленівської селищної ради № 73 від 03.12.2013 «Про затвердження порядку щодо підготовки та надання на погодження органам місцевого самоврядування розрахунків на житлово – комунальні послуги, що надаються населенню, бюджетним установам та іншим споживачам на території Зеленівської селищної ради», погоджене Херсонським обласним територіальним управлінням Антимонопольного комітету України, керуючись частиною 3 статті 31, статтею 7 Закону України «Про житлово – комунальні послуги», статтею 7 Закону України «Про антимонопольний комітет України», підпунктом 2 пункту «а» статті 28, підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою КМУ від 17.07.2014 № 269 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», виконком Зеленівської селищної ради

ВИРІШИВ :

1.Встановити з ____ січня 2017 року коригуючий тариф на виробництво, транспортування та збут послуг з централізованого водопостачання, що надає КП «Теплокомунгосп» населенню, бюджетним установам та іншим споживачам на території Зеленівської селищної ради, а саме:
для населення - 8,00 грн. з ПДВ за 1 куб. м;
для бюджетних установ - 8,00 грн. з ПДВ за 1 куб. м;
для інших споживачів - 8,00 грн. з ПДВ за 1 куб. м;
2.Рішення виконавчого комітету Зеленівської селищної ради від 10.05.2016року № 31 «Про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та збут послуг з водопостачання, що надає КП «Теплокомунгосп» населенню, бюджетним установам та іншим споживачам селищної ради », вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконкому Уманського О.Г.

Селищний голова Семчишина О.С.


Аналіз впливу регуляторного акту

Про встановлення з січня 2017 р. коригуючого тарифу на централізоване водопостачання, що надає КП «Теплокомунгосп» для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів на території Зеленівської селищної ради.

1. Визначення проблеми та її аналіз з введенням даного регуляторного акту.

На розгляд виконавчого комітету Зеленівської селищної ради надані коригуючі розрахункові матеріали щодо встановлення тарифу на централізоване водопостачання для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів.
В результаті змін у ціновій ситуації на ринку електричної енергії, оплати праці, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на послугу з водопостачання зросли наступним чином:
1. Вартість електроенергії зросла на 7,8 %.
2.Підвищення мінімальної з\плати на 16,1%.
3.Підвищення паливно –мастильних матеріалів на 16,3 %.
Хоча підприємством і розробляються та впроваджуються заходи з економії матеріальних ресурсів, підвищення продуктивності праці та таке інше, але це не може в повній мірі перекрити зріст цін на експлуатаційні витрати.
Така ситуація ставить під загрозу стабільність забезпечення населення, бюджетних установ та інших споживачів централізованим водопостачанням належної якості і може призвести до:
- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг,
- виникнення заборгованості за електроенергію та неможливості укла¬дання договорів на його постачання;
- виникнення заборгованості із заробітної плати;
- несвоєчасної оплати податкових платежів;
- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за не¬своєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов'язань.

2. Мета державного регулювання.
Основною метою державного регулювання є дотримання норм чинного законодавства (Закону України «Про житлово-комунальні послуги») у частині поетапного введення тарифів для всіх категорій споживачів.
Також, із введенням даного регуляторного акту досягається фінансова стабільність функціонування КП «Теплокомунгосп»», що забезпечує створення ефективного економічного механізму для своєчасного рішення проблем у сфері водопостачання.
З метою забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків за енергоносії, обов’язкові платежі, як обов’язкової умови для виконання основного Статутного завдання – безперебійного і якісного надання послуг водопостачання, підприємство розробило корегуючий тариф на послуги централізованого водопостачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів.
У зв’язку з тим, що діяльність КП «Теплокомунгосп», як спеціалізованого підприємства по забезпеченню водопостачанням споживачів всіх верств цілком залежить від тарифної політики, що забезпечується органом місцевого самоврядування, проект зазначеного тарифу надається на розгляд виконавчого комітету Зеленівської селищної ради.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

З огляду на вищевикладене, пропонується розглянути три альтернативи:

Альтернатива 1.
Збереження існуючого стану, тобто без зміни чинних тарифів є неприйнятною альтернативою, оскільки в цьому випадку підприємство не зможе оплачувати в повному обсязі за спожиту електроенергію, обов’язкові платежі в бюджет (податки), заробітну плату та інші платежі. Більше того цей варіант веде до не виправданих збитків і банкрутства підприємства.
Альтернатива 2.
Збереження існуючих тарифів на послуги для населення, бюджетних установ та інших підприємств та організацій при компенсації частки збільшення витрат КП «Теплокомунгосп»» з селищного бюджету не може бути прийнята через відсутність відповідних коштів в селищному бюджеті.
Альтернатива 3.
Встановлення коригуючих тарифів на послуги централізованого водопостачання для населення, бюджетних установ та інших споживачів, які забезпечують досягнення в цілому збалансованості доходів і витрат комунального підприємства «Теплокомунгосп», проведенню своєчасних розрахунків за енергоносії, підтриманню працездатності системи водопостачання.

4.Альтернативні способи досягнення цілей
Встановлення виконавчим комітетом Зеленівської селищної ради економічно обґрунтованого тарифу на централізоване водопостачання КП «Теплокомунгосп» для потреб населення, бюджетним установ та інших споживачів здійснюється згідно Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Розробка рішення здійснюється за принципами:
- законності;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності;
- економічної та юридичної обґрунтованості, тощо.

5. Очікувані результати прийнятого регуляторного акту.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту виконавчим комітетом Зеленівської селищної ради будуть вирішені наступні питання:
1.У сфері інтересів Зеленівської селищної ради й комунального підприємства «Теплокомунгосп»:
- підвищення надійності роботи комунального підприємства;
- одержання доходів в обсязі, достатньому для своєчасних розрахунків за енергоносії й беззбиткову роботу підприємства;
2.У сфері інтересів населення, бюджетних установ та інших споживачів:
- забезпечення надійності наданих послуг;
- можливість для споживачів скористатися правом одержання житлових субсидій.
- забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання.
6. Строк дії регуляторного акта.

Строк дії цього регуляторного акта постійний до внесення змін у законодавчі акти або зміни розміру складових тарифу.

7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюється до дня набрання ним чинності.
Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на основі аналізу статистичних даних комунального підприємства.
Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше, ніж через 1 рік з моменту набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження будуть проводиться після проведення повторного відстеження.

Селищний голова О.С. Семчишина

 

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту