Головна Нормативні документи виконавчого комітету Рішення виконавчого комітету Рішення №70

Рішення №70

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

13.12.2016 № 70

Про селищний бюджет
на 2017 рік

Керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Визначити та погодити на 2017 рік:
- доходи селищного бюджету у сумі 3321000,00 грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 3321000,00 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки селищного бюджету у сумі 3321000,00 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 2883402,00 грн., видатки спеціального фонду селищного бюджету 437598,00 грн.;
- профіцит селищного бюджету загального фонду 437598,00 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;
- дефіцит селищного бюджету спеціального фонду 437598,00 грн. згідно з додатком 2 цього рішення;
2. Погодити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 2883402,00 грн. та спеціальному фонду 437598,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету у сумі 20000,00 гривень.
4. Погодити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок бюджету розвитку згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Погодити на 2017 рік резервний фонд селищного бюджету у сумі 15000,00 гривень.
6. Погодити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Погодити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 1897462,00 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.
8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натувальних показниках для кожної бюджетної установи виходячі з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69?, статтею 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею
69?, статтею 71 Бюджетного кодексу України.
13. Заборонити у 2017 році надання пільг по сплаті податків, зборів та обов’язкових платежів, які повинні надходити до селищного бюджету відповідно до норм чинного законодавства, крім випадків, визначених рішенням селищної ради.
14. Надати право селищному голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом та іншими бюджетами
15. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності Зеленівської селищної ради, сплачують до загального фонду селищного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 15%.
Частина прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
16. Норми інших рішень селищної ради, що стосуються формування дохідної частини бюджету, застосовуються в частині, яка не суперечить нормам цього рішення.
17. Контроль та відповідальність за сприяння (стягнення) платежів до селищного бюджету покласти на органи, які повинні забезпечувати надходження.
18. У виняткових випадках у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному і спеціальному фондах селищного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися головним розпорядником коштів селищного бюджету в разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії.
19. Виконавчому комітету селищної ради у місячний термін затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, визначених розпорядником бюджетних коштів додатком №3 до цього рішення. Відповідальність за підготовку рішення з даного питання покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконкому.
20. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Селищний голова О.С. Семчишина

 Додатки