Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VІI скликання ХХІІ сесія Рішення №182

Рішення №182

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХХІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

№ 182
24.02.2017

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2016 рік

За 2016 рік до загального та спеціального фондів селищного бюджету надійшло 3742169,32 грн., у тому числі інша субвенція 324384,00 грн., власних доходів загального фонду 3355059,80 грн., доходи спеціального фонду 62725,52 грн.
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 2016 рік виконана на 109,5 %. (план 3063500,00 грн., надійшло 3355059,80 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 62725,52 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 9047,00 грн.;
- надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 556,30 грн.;
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 31784,60 грн.;
- інші надходження бюджетних установ ( від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів) 21337,62 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 3466860,76 грн., у тому
числі загального фонду 2641168,38 грн., спеціального фонду 825692,38 грн.
Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому № 05 від 07.02.2017 «Про погодження звіту про виконання селищного бюджету за 2016 рік», Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 3742169,32 грн. (три мільйони сімсот сорок дві тисячі сто шістдесят дев’ять грн. 32 коп.) і видатках у сумі 3466860,76 грн. (три мільйони чотириста шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят грн. 76 коп.) (додається).
2. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток

182

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту