Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VІI скликання ХХІІ сесія Рішення №190

Рішення №190

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХХІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

24.02.2017 № 190

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.
2. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).
3 Рішення селищної ради набирає чинності з моменту його прийняття.
4 Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію мандатну, з питань депутатської діяльності і етики, законності, правопорядку, соціального захисту населення
(Семчишина М.Л.).

Селищний голова О.С.Семчишина


Затверджено
рішенням селищної ради
24.02. 2017 № 190

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок є нормативно-правовим актом, розробленим відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII.
2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади Зеленівської селищної ради на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади Зеленівської селищної ради з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.
3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 №157-VIII, про добровільне об’єднання територіальної громади Зеленівської селищної ради з суміжними територіальними громадами.
4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних задач:
- інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади Зеленівської селищної ради з суміжними територіальними громадами;
- з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;
- прийняття рішення з обговорюваного питання.
5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади Зеленівської селищної ради, залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування.
6. Громадське обговорення передбачає:
1) оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення,
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) з питань громадського обговорення;
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
7. Громадське обговорення може проходити у формі конференції, форуму, громадських слухань, засідання за круглим столом, зборів, зустрічей, Інтернет-конференції, електронних консультацій, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та організаційних можливостей виконавчого комітету селищної ради.
8. Організацію громадських обговорень на території Зеленівської селищної ради з питань, визначених цим Порядком, здійснює голова Зеленівської селищної ради.
9. З метою проведення громадського обговорення голова Зеленівської селищної ради приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження селищного голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення.
У разі проведення громадського обговорення у формі конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у розпорядженні селищного голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.
10. Робоча група з організації проведення громадського обговорення:
- оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;
- сповіщає ініціатора пропозиції (за виключенням випадків, коли ініціатором такої пропозиції є селищний голова) про проведення громадського обговорення;
- реєструє, розглядає та узагальнює пропозицій громадськості;
- здійснює підготовку відповідей на пропозиції, зауваження учасників громадського обговорення;
- оприлюднює результати громадського обговорення.
11. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції шляхом опублікування такої інформації у засобах масової інформації, а також розміщення на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради.
12. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинно містити:
1) інформацію про зміст пропозиції;
2) відомості про ініціатора пропозиції;
3) інформацію про місце, дату і час громадського обговорення пропозиції;
4) інформацію про форму громадського обговорення;
5) порядок та строк надання пропозицій, зауважень тощо до пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад;
13. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою.
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
14. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження). Головуючим у перелічених формах громадського обговорення може бути селищний голова або його заступник, згідно розподілу обов’язків. Протокол підписується головуючим та особою, відповідальною за ведення протоколу.
15. Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.
16. Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається селищному голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії селищної ради для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.
17. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради.

Секретар ради Т.Г. Харченко

190

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту