Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VI скликання XXXVІІ сесія Рішення №352

Рішення №352

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХХХVІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІ  СКЛИКАННЯ

м. ХЕРСОН

смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

26.03.2013                                                                                   № 352

 

Про   затвердження   Програми  охорони

земель на  території Зеленівської селищної

ради  та   Порядку  використання   коштів,

які    надходять   від          відшкодування

втрат     сільськогосподарського           та

лісогосподарського    виробництва     при

вилученні (викупі) сільськогосподарських

угідь,  лісових    земель    та  чагарників   і

зараховуються   до  спеціального      фонду

селищного  бюджету на 2013-2015 роки

 

З метою  здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, економічного стимулювання раціонального використання  земель,  вирішення інших питань у галузі охорони земель, відповідно до  статей  12, 24, 25,  55  Закону України  « Про охорону земель»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  17.09.1996  № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що  належать до природоохоронних заходів», від 17.11.1997 № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які   підлягають  відшкодуванню" (із змінами і доповненнями), статті 209 Земельного кодексу України, та керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні », на підставі позитивних рекомендацій постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних відносин та екології,

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити :

1.1.Програму охорони земель на території Зеленівської селищної ради (додається).

1.2.  Порядок використання  коштів, які надходять від  відшкодування втрат сільськогосподарського   та  лісогосподарського виробництва    при    вилученні (викупі)   сільськогосподарських   угідь,   лісових    земель   та  чагарників     і зараховуються   до    спеціального    рахунку селищного  бюджету (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та екології /Альберті Н.В./.

 

 

Селищний голова                                                                О. С. Семчишина

 

 

ПРОГРАМА

охорони   земель на території Зеленівської селищної ради

 

Розділ 1.  Загальні положення

 

1.1. Програма охорони земель на території Зеленівської селищної  ради (далі – Програма )  розроблена згідно з вимогами глав 26, 27, 28, 34, 36 Розділу УІ Земельного кодексу України, Закону України "Про охорону земель", Постанови Кабінету Міністрів України  від  17  вересня  1996  року № 1147" Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

1.2. Охорона земель – це система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

1.3. До повноважень  Зеленівської селищної  ради у галузі охорони земель належить:

-  розробка, затвердження і реалізація цільових програм та документації із землеустрою щодо охорони земель відповідно до чинного законодавства;

-   установлення обмежень (обтяжень) у використанні, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог законодавства в сфері  охорони земель;

-  здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;

- економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель відповідно до чинного законодавства;

-  вирішення інших питань у сфері охорони земель відповідно до Закону України "Про охорону земель".

 

Розділ 2.  Характеристика землекористування на території Зеленівської селищної  ради

 

2.1. Територія, підпорядкована Зеленівській селищній раді займає площу   9402,3 га,     з них  7826,46 га - сільськогосподарські угіддя.

Площа території населених пунктів становить 876 га.  На вказаній території  налічується   7791  землекористувачів.

На 01.12.2012, площа про інвентаризованих земель по Зеленівській селищній раді становить 7380,81 га від загальної площі, що складає 78,5 % земель від загальної площі селищної ради.

Найвищий показник інвентаризації земель на території Зеленівської селищної ради по  землях сільськогосподарського призначення – 87,5 %, землі підприємств та організацій транспорту та зв'язку про інвентаризовані на             67,9 %, землі  закладів, установ, організацій –  64,3 %, земель житлової та громадської забудови – 73%.

Інвентаризація земель населених пунктів проводиться за кошти:

 • замовників;
 • селищного бюджету;
 • міського бюджету;
 • державного бюджету;
 • за кошти, які надішли від відшкодування втрат  сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
 • інших джерел не заборонених законодавством.

В 2012 році  за кошти, які надішли від відшкодування втрат   сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва  здійснено інвентаризацію земель села Богданівка.

2.2.На території селищної ради станом на 01.12.2012 обліковується:

-1536 власників земельних ділянок (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 5542,38 га, із них самостійно обробляють земельні масиви 1181 чоловік площею 4437,12 га.

-1518  власників земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства загальною  площею  909,76 га.

-3 фермерських господарства , які працюють на земельних масивах отриманих в постійне користування загальною площею 77,39 га.

- 9 громадян обробляють земельні ділянки площею 27,89 га отримані для ведення фермерського господарства.

На землях власників паїв згідно договорів оренди працюють 2 сільськогосподарських підприємства на площі 546,21 га,  2 фермерських господарства на площі 285,49 га.

2.3.  Станом на 01.12.2012  Зеленівською селищною радою продано 3 земельні ділянки  загальною площею – 1575 кв м.

Починаючи  з  1994 року виконкомом  селищної ради    підготовлено    до   державної    реєстрації   та   передано  для  включення до Державного реєстру  прав  на землю та  нерухоме  майно  5573 особам  на отримання права власності та право постійного користування на земельні ділянки  фізичних та юридичних осіб, в тому числі:

 • 26 державних акти на право постійного користування на земельні ділянки  фізичних  осіб та юридичних осіб;
 • 3 державних актів на право власності на земельні ділянки  для здійснення підприємницької діяльності ( шляхом викупу);
 • 9  державних актів на право власності на земельні ділянки  для ведення фермерського господарства;
 • 3 державних актів  на право колективної власності на землю;
 • 1540 державних акти на право власності на земельні ділянки фізичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
 • 2644 державних акти на право власності на земельні ділянки  для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд;
 • 1448 державних акти на право власності на земельні ділянки фізичних осіб для ведення особистого селянського господарства.

За період з 2002 року зареєстровано  122 договори оренди  земельних  ділянок,  з них 36 -  анульованих.

2.4. Проводиться робота з інвентаризації земель, та населених пунктів раніше наданих підприємствам та організаціям,  надання земельних ділянок в оренду із земель запасу,  переоформлення права користування землею,  надання ділянок у власність громадянам,  продажу земель несільськогосподарського призначення.

 

Розділ 3. Перелік видів робіт з охорони і раціонального

використання земель

 

Перелік основних видів робіт з охорони та раціонального використання земель сформований згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від

17 вересня 1996 року № 1147 і складається:

 

№ п/п

Назва робіт

Термін виконання

Фінансування, грн.

 

1

Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель розташованих за межами населених пунктів Зеленівської селищної ради Дніпровського району Херсонської області

2013

43900

2014

10600

2015

10625,36

Всього

 

65125,36

 

Розділ  4. Документація  із землеустрою в  сфері  охорони та

раціонального використання земель

 

4.1. Документацією із землеустрою в галузі охорони земель є схеми
землеустрою і  техніко-економічні  обґрунтування  використання та охорони     земель адміністративно-територіальних утворень, землеволодінь і землекористувань, що включають заходи еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель, удосконалення співвідношення і розміщення земель та сільськогосподарські  проекти землеустрою за видами діяльності, передбаченими розділом  3  цієї Програми.

4.2. У разі  необхідності,  в   складі   схем   землеустрою   може  розроблятися   проект   земельно-охоронних   заходів   для  конкретної  земельної ділянки.

Проектом земельно-охоронних заходів  визначаються  види,  обсяги, порядок  здійснення  та  фінансування  цих заходів.  Відповідно до видів та обсягів земельно-охоронних  робіт,  установлюються  екологічні обмеження щодо використання земель.

4.3. Документацією із  землеустрою повинні передбачатися обмеження  щодо господарського використання  земель,  які  виконують  важливі екосистемні функції (схили, водоохоронні зони тощо).

4.4   Власники землі та землекористувачі  забезпечують  виконання заходів з охорони земель  та  дотримання  екологічних  обмежень  у використанні земель, передбачених проектом землеустрою.

 

Розділ 5.  Фінансування Програми

 

Дана Програма фінансується за рахунок коштів, які надходять до спеціального фонду селищного бюджету від сплати втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, згідно з вимогами статті 209 Земельного кодексу України та цієї Програми.

 

Розділ 6.  Очікувані результати

 

Визначити втрати  сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які полягають у скороченні  ( незворотній втраті)    площі використання угідь , спричиненому їх вилученням для використання з метою, що пов’язана з веденням  сільського і лісового господарства , під впливом діяльності  підприємств, установ, організацій, земельного кадастру прибережної захисної смуги , території природно - заповідного фонду та повернення земельних ділянок у стан, придатний для попереднього використання. Провести інвентаризацію земельних ділянок під об’єктами комунальної власності.

 

 

ПОРЯДОК

використання    коштів,  які    надходять   від    відшкодування    втрат

сільськогосподарського  та  лісогосподарського     виробництва     при

вилученні  (викупі)  сільськогосподарських  угідь,  лісових  земель  та

чагарників  і зараховуються  до спеціального фонду селищного бюджету

 

1.  Порядок використання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні (викупі) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників ( далі – Порядок) розроблено на виконання вимог  статті 209 Земельного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1279 "Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які  підлягають відшкодуванню" (із змінами і доповненнями), з метою акумуляції зазначених коштів на  спеціальному рахунку селищного бюджету та спрямування їх на фінансування заходів з охорони земель та ведення земельного кадастру.

2. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва відшкодовуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, яким відводяться сільськогосподарські угіддя, лісові землі та чагарники, що вилучаються для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвом, а також підприємствами, установами та організаціями, навколо об’єктів яких установлюються охоронні, санітарні та захисні зони, з виключенням із обігу сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників або переведенням їх до менш цінних угідь.

3. Розміри втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, визначаються  Головним управлінням Держземагенства у  Херсонської області відповідно до порядку відшкодування цих втрат, їх нормативів та коефіцієнтів продуктивності лісових угідь за типами лісо-рослинних умов, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України  від 17 листопада 1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» (із змінами та доповненнями).

4. Відповідно  до   пункту 3  Порядку,  кошти   від    відшкодування втрат    сільськогосподарського   і   лісогосподарського     виробництва, що перераховуються підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, яким надаються сільськогосподарські і лісогосподарські угіддя, зараховуються на спеціальні рахунки відповідних місцевих рад у таких розмірах:

 • 15 відсотків – районним радам;
 • 60 відсотків – міським, сільським, селищним радам;
 • 25 відсотків – обласній раді.

5. Кошти, що надходять до спеціального бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, мають цільове призначення і використовуються виключно на охорону земель відповідно до Програми охорони земель на території Зеленівської селищної ради, ведення земельного кадастру та проектів землеустрою. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

6. Виконком Зеленівської селищної ради, враховуючи  пропозиції Головного  управління Держземагенства у  Херсонської області, готує бюджетний запит селищному голові щодо використання коштів, які надійшли до спеціального фонду селищного бюджету  в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні (викупі) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників.

Після погодження з селищним головою пропозиції подаються селищній раді,  розглядаються на засіданнях постійних комісій селищної ради. На підставі висновків постійних комісій,  селищна рада на пленарному засіданні приймає рішення щодо спрямування коштів, які надійшли до селищного бюджету в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, розпоряднику коштів на охорону земель відповідно до Програми охорони земель на території Зеленівської селищної ради та проектів землеустрою.

7. Контроль за повним і своєчасним перерахуванням підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва до спеціального фонду селищного бюджету здійснюється Головним управлінням Держземагенства у  Херсонської області, за цільовим використанням цих коштів – селищним головою,  як головним розпорядником коштів та органами, на які покладено контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

8. За нецільове використання коштів посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. Що півроку  головному бухгалтеру виконкому селищної  ради

Горбік Л. П.  звітувати перед  селищною радою про використання коштів,   що    надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та   лісогосподарського виробництва.

 

Селищний голова                                              О.С. Семчишина