Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VI скликання XXXVІІ сесія Рішення №354

Рішення №354

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХХХVІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ

м. ХЕРСОН

смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

 

26.03.2013 № 354

Про затвердження Порядку присвоєння

поштових адрес об’єктам нерухомості,

розташованим на території Зеленівської

селищної ради.

З метою вдосконалення Порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, розташованих на території Зеленівської селищної ради, згідно із законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Інструкцією щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженою наказом міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.06.2007 № 55, керуючись частиною першою статі 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв’язку та комісію з питань регулювання земельних відносин та екології, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, розташованим на території Зеленівської селищної ради.

2. Секретарю селищної ради (Харченко Т.Г.) оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті селищної ради та в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та зв’язку /Кейбало В.М./ та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та екології /Альберті Н.В./.

 

 

Селищний голова О.С.Семчишин


Порядок

присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості,

розташованим на території Зеленівської селищної ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Основною метою розроблення та затвердження Порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості, розташованим на території Зеленівської селищної ради (далі – Порядок), є забезпечення централізованого обліку поштових адрес існуючих, побудованих, реконструйованих об’єктів нерухомості та тих, що утворилися в результаті поділу або об’єднання.

Порядок установлює на території селищної ради єдиний функціональний механізм присвоєння поштових адрес (далі – адрес) об’єктам нерухомості для ведення обліку в земельно-шнурових книгах та внесення змін до них.

1.2. Відповідно до мети цього Порядку, наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

- адреса - ідентифікатор об'єкта нерухомого майна, що визначає його розташування на території населених пунктів;

- власники об’єктів нерухомого майна - юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи - підприємці;

- геонім - назва вулиці, площі, проспекту, бульвару, провулку, тупика тощо;

- домоволодіння - один і більше житлових будинків з прилеглою до них земельною ділянкою та належними до них господарськими будівлями та спорудами, яким надана одна адреса;

- заявник – власник (співвласники) об’єктів нерухомого майна, який звертається до виконавчого комітету селищної ради зі зверненням про присвоєння (зміну, анулювання) адреси нерухомому майну, яке належить їм на праві власності;

- земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені в установленому порядку;

- категорія вулиці – характеристика вулиці у відповідності до класифікації, наведеної у додатку 7.1 «Класифікація міських вулиць і доріг» ДБН 360-92** «Містобудування. Планування міських і сільських поселень».

- мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для поліпшення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів;

- нерухоме майно - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості - технічна документація, виготовлена Комунальним підприємством бюро технічної інвентаризації Херсонської обласної ради (далі – КП БТІ Херсонської обласної ради) складений в поточному або минулому році на момент подачі заяви про присвоєння, зміну або анулювання поштової адреси;

- приміщення службового, допоміжного та технічного призначення - комори, сараї, вбиральні, сходові клітини, поза квартирні коридори, підвали, горища, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їхніх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть використовуватися самостійно;

- тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у нормативно-правових актах України.

1.3. У відповідності до Порядку, адреси присвоюються таким об’єктам:

- багатоквартирним житловим будинкам, у тому числі з вбудованими та прибудованими нежитловими приміщеннями;

- домоволодінням, окремим об’єктам, що утворилися при його поділі, або об’єднаним домоволодінням;

- будівлям громадського, виробничого, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплексам, окремо розташованим будинкам та будівлям інженерної інфраструктури;

- земельним ділянкам, які в установленому порядку надаються (передаються) у власність, оренду, постійне користування та новоутвореним в результаті поділу та об’єднання, з метою розміщення на них об'єктів будівництва;

- іншим окремо розташованим капітальним будівлям та будинкам.

1.4. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

- спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі тимчасовим спорудам для здійснення підприємницької діяльності;

- приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, а також інженерним мережам;

- малим архітектурним формам;

- об’єктам, які належать до категорії самочинного будівництва;

- будівлям і спорудам, що входять до складу домоволодіння;

- об’єктам, пов’язаним конструктивними елементами, що забезпечують їх цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції даху, покрівля, тощо).

1.5. Об’єктам у складі майнового комплексу присвоюється адреса лише у разі відведення (відчуження) окремої земельної ділянки, на якій вони розміщені.

1.6. Цей Порядок поширюється на відносини, які виникають після набуття чинності рішення селищної ради про його затвердження.

1.7. Інформація про адреси, присвоєні об’єктам нерухомості, розташованим на території Зеленівської селищної ради зберігається в виконкомі селищної ради. Адреси, присвоєні та внесені в земельно-шнурові книги, до затвердження цього Порядку, зберігаються.

1.8. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється адреса, яка не повторюється на території населеного пункту.

Адреса об’єкта нерухомості складається з геоніма (назва вулиці, площі, проспекту, бульвару, провулку, тупика тощо) та номера. Номер об’єкта може, крім числа, містити літеру.

1.9. Перелік геонімів, їх ідентичність та правила їх застосування визначаються відповідним рішенням міської ради.

1.10. Адреса присвоюється рішенням виконавчого комітету селищної ради на підставі клопотання Заявника та доданих до нього документів.

 

2. Загальні правила присвоєння поштових адрес

 

2.1. На новоутворених вулицях об’єктам присвоюються адреси з непарними номерами з лівого боку вулиці та з парними – з правого.

2.2. Будівлям та спорудам, що знаходяться на перехресті вулиць різних категорій, присвоюється адреса по вулиці більш високої категорії із зазначенням через дріб номера по іншій вулиці.

2.3. Будівлям та спорудам, що знаходяться на перехресті вулиць однакових категорій, присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад будівлі, із зазначенням через дріб номера по іншій вулиці.

2.4. Новим об’єктам нерухомості, побудованим між двох будинків, чи будівель із послідовними номерами, присвоюється адреса з використанням для цього меншого номера відповідного об’єкта з доданням до нього літери, за алфавітом (а, б, в, г …….).

2.5. Адресою забудованої земельної ділянки є адреса об’єкта нерухомості, розташованого на ній.

2.6. Адреса незабудованій земельній ділянці може присвоюватися при передачі (наданні) її в установленому порядку у власність, оренду, постійне користування, з метою розміщення об'єктів будівництва під час затвердження проекту землеустрою (технічної документації) рішенням селищної ради.

2.7.Незабудованій земельній ділянці яка утворилася в результаті поділу або об’єднання власних земельних ділянок, з метою розміщення об'єктів будівництва на них, присвоюватися поштова адреса за заявою власника, відповідно наданих завірених в установленому порядку копій документів, що засвідчують право власності на земельну ділянку чи на її користування.

3. Присвоєння адрес новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості

 

3.1. Заявник, після отримання, відповідно до законодавства документа, що свідчить про прийняття об’єкта в експлуатацію, звертається до виконавчого органу селищної ради з відповідною заявою на ім’я селищного голови.

Заява про присвоєння адреси підписується Заявником та подається особисто, через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

3.2. До заяви про присвоєння адреси новоствореним (новозбудованим) об’єктам нерухомості додаються такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичних осіб) та статуту підприємства, паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття об’єкта в експлуатацію;

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи на її користування (з відповідним цільовим призначенням);

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений КП БТІ Херсонської обласної ради;

- графічні матеріали із містобудівної документації або плану земельно-господарського устрою з зазначенням поштового номеру, який можливо присвоїти об’єкту нерухомого майна ( видається спеціалістом-землевпорядником селищної ради).

3.3. Управління розглядає надані Заявником документи та готує проект рішення виконавчого комітету селищної ради про присвоєння адреси новоствореному (новозбудованому) об’єкту нерухомості або надає вмотивовану відмову.

 

4. Присвоєння, зміна, анулювання адрес існуючим об’єктам нерухомості

 

4.1. При реконструкції об’єктів, у результаті якої утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один або у випадку поділу (об’єднання) об’єкта нерухомості (домоволодіння), Заявник звертається до виконавчого органу селищної ради з відповідною заявою на ім’я селищного голови.

Заява про присвоєння адреси підписується Заявником та подається особисто, через уповноважену особу або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення.

4.2. Для закінчених реконструкцією об’єктів, у результаті яких утворилися окремі об’єкти нерухомості чи об’єднано декілька об’єктів в один, або у випадку поділу об'єкта нерухомості до заяви додаються:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, статуту підприємства (для юридичних осіб), паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- копія документа, що свідчить про прийняття реконструйованого об’єкта в експлуатацію;

- завірена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку чи користування земельною ділянкою;

- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна (завірена в установленому порядку);

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений КП БТІ Херсонської обласної ради;

4.3. Для об’єктів нерухомого майна індивідуальної забудови садибного типу (домоволодіння), утворених у разі поділу чи об’єднання, до заяви додаються:

- копія паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);

- завірені в установленому порядку копії правовстановлюючих документів, зареєстровані органом реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- завірена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою, чи рішення органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у користування з відповідним цільовим призначенням (за наявності);

- оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений КП БТІ Херсонської обласної ради;

- графічні матеріали із містобудівної документації або плану земельно-господарського устрою з зазначенням поштового номеру, який можливо присвоїти об’єкту нерухомого майна ( видається спеціалістом-землевпорядником селищної ради).

- копія нотаріально посвідченого договору про поділ земельної ділянки, що перебуває у власності, чи рішення суду про визначення порядку користування земельною ділянкою, будинками, будівлями та спорудами.

4.4. Поділ на окремі об’єкти нерухомого майна здійснюється з наданням кожному об’єктові самостійної адреси та повинен відповідати умовам, що передбачені чинними державними будівельними нормами і правилами. При поділі домоволодіння новоутворені об’єкти повинні відповідати визначенню домоволодіння.

4.5. Виконком селищної ради протягом 10 робочих днів з моменту одержання заяви з пакетом документів надає Заявнику направлення до КП БТІ Херсонської обласної ради для підготовки висновку про можливість поділу (об’єднання) об’єктів нерухомого майна.

4.6. КП БТІ Херсонської обласної ради протягом одного місяця з моменту одержання зазначеного направлення, готує висновок з графічною частиною про можливість поділу (об’єднання) об’єктів нерухомого майна.

Заявник, отримавши висновок КП БТІ Херсонської обласної ради, надає його до виконкому селищної ради..

4.7. Виконком селищної ради розглядає надані Заявником документи та готує проект рішення виконавчого комітету селищної ради про присвоєння (анулювання, зміну) адреси або надає вмотивовану відмову.

4.8. Присвоєння адреси існуючим об’єктам нерухомості, під якими земельна ділянка не оформлена, відбувається під час затвердження землевпорядної документації щодо передачі земельної ділянки у власність (користування).

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Проекти рішень про присвоєння адрес розглядаються виконавчим комітетом Зеленівської селищної ради в порядку та строки, передбачені Регламентом виконавчого комітету Зеленівської селищної ради.

5.2. Відповідальність за встановлення покажчика адреси покладається на Заявника.

5.3. Зміна та анулювання адреси відбуваються за правилами присвоєння адрес об’єктам нерухомості, визначеними цим Порядком.

Підставами для зміни, анулювання адреси є:

- повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації;

- звернення Заявника з метою приведення раніше присвоєних адрес у відповідність до вимог цього Порядку.

5.4. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні адреси може бути:

- невідповідність об’єкта пункту 1.3 цього Порядку;

- неможливість здійснити поділ об’єкту нерухомості з дотриманням вимог п. 4.4 Порядку;

- подання заявником недостовірних документів;

- подання заявником неповного пакету документів.

5.5. Спори з приводу присвоєння адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.

5.6. Рішення про присвоєння, зміну чи анулювання адреси направляється Заявником до відповідних організацій.

 

 

Заступник селищного голови

з питань діяльності виконавчого комітету О.Г. Уманський