Головна Оголошення Про початок робіт по врахуванню громадських інтересів та проведення громадських слухань по проекту містобудівної документації - генерального плану с. Богданівка та проекту плану зонування території с. Богданівка Зеленівської селищної ради

Про початок робіт по врахуванню громадських інтересів та проведення громадських слухань по проекту містобудівної документації - генерального плану с. Богданівка та проекту плану зонування території с. Богданівка Зеленівської селищної ради

i2mini2

Зеленівська селищна рада повідомляє про початок процедури громадських слухань по проекту містобудівної документації - генерального плану с. Богданівка та проекту плану зонування території с. Богданівка Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона, відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555.

1) Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації:
Генеральним планом передбачається визначити основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вуличної-дорожньої та транспортної мережі і інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населеного пункту с.Богданівка, а також вирішити потреби в територіях для нової забудови і для іншого використання, при цьому визначитися з новими межами населеного пункту с. Богданівка. Визначитись чітко з межами функціональних зон, а також з територіями під жилу та промислову забудову. Організувати планувальну структуру і просторову композицію забудови населеного пункту.
Генеральний план після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, вирішення питань щодо відведення земельних ділянок тощо.
Проект плану зонування території (зонінг) с. Богданівка виконаний на основі проекту Генерального плану. Даний проект плану зонування визначає правила забудови, які являються основними напрямками соціального, економічного і містобудівного розвитку населеного пункту шляхом раціонального використання всієї території в інтересах їх мешканців.

2) Основні техніко-економічні показники:
Генеральний план с. Богданівка розроблений на загальну площу 78,8667 га, з яких: житлова забудова - 48,4876 га, виробнича забудова -1,39 га, транспортна інфраструктура - 8,94га, ландшафтно-рекреаційна зона - 12,54 га, інші території-7,50,91га.
Містобудівна документація включає: план існуючого використання території, схему існуючих планувальних обмежень, М 1:2000; Генеральний план (основне креслення) М 1:2000; схему проектних планувальних обмежень;
Схема вулично-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. М 1:2000; Схема інженерного обладнання території М 1:2000; Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:2000; Схеми «Інженерно технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» на мирний час.

3) Відомості про замовника і розробника генерального плану с. Богданівка та проекту плану зонування території с. Богданівка Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона, та підстави для розроблення:
Замовник: виконавчий комітет Зеленівської селищної ради.
Розробник: ПрАТ «Херсон-Діпромісто» (Сертифікат АА № 003286)

4) Інформація про місце і строки ознайомлення з проектами містобудівної документації.

З проектами містобудівної документації - генеральним планом с. Богданівка та проектом плану зонування території с. Богданівка можна ознайомитись в приміщенні Зеленівської селищної ради в кабінеті землевпорядника за адресою: буд.№7 по вул. Л.Українки в смт Зеленівка з 08 год.00 хв. по 17 год .00хв. (обідня перерва з 12 год.00хв. – 12 год. 50 хв.) з 24. 09. 2018 по 23.11.2018 р.

5) Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Відповідальна особа: Ліпська Любов Іванівна – спеціаліст-землевпорядник І категорії.

6) Відомості про порядок, строк подання і завершення розгляду пропозицій.

Пропозиції подаються і розглядаються з 24. 09. 2018 р. по 23.11.2018 р.
Пропозиції до проектів містобудівної документації мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідні проекти містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблені відповідні проекти містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблені проекти містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, за особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил за адресою: смт. Зеленівка, вул. Л.Українки, буд.№7 з 08год.00хв. по 17год.00хв. (обідня перерва з 12 год.00хв. – 12 год. 50хв.) Пропозиції, подані після встановленого строку залишаються без розгляду.

7) Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Проведення громадських слухань та оприлюднення пропозицій до проектів містобудівної документації- генерального плану с. Богданівка та проекту плану зонування території с. Богданівка відбудеться 27.11. 2018 р. о 13.00 год.00 хв в приміщені клубу за адресою: с. Богданівка, вул. Соборності, 21 а.

Прогнозовані правові, економічні і екологічні наслідки розроблення містобудівної документації.
Прогнозовані правові наслідки:
- уточнення функціонального призначення, режиму та параметрів забудови земельних ділянок з розподілом території згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
- визначення містобудівних умов та обмежень при розміщенні об’єктів будівництва;
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
Прогнозовані економічні наслідки:
- поява нових об’єктів містобудування виробничого та культурно-спортивного призначення (економічний розвиток території);
- визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування.
Прогнозовані екологічні наслідки:
- визначенням функціонального призначення зон;
- цілісне поліпшення структури території, баланс озеленення та благоустрою простору.


Адміністрація виконкому селищної ради