Публічна інформація

Нові оголошення

Головна Нормативні документи виконавчого комітету Рішення виконавчого комітету Рішення №57

Рішення №57

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

04.12.2018 № 57

Про погодження програми «Утримання органу самоорганізації сільських комітетів в селах Богданівка, Петрівка та селищі Сонячне на 2019 рік»

Керуючись статтею 14, пунктом «а» частини 1 статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», згідно Закону України “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 року № 2625-Ш, з метою створення мешканцям селищної ради умов у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб, виконком Зеленівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.Погодити програму «Утримання органу самоорганізації сільських комітетів в селах Богданівка, Петрівка та селищі Сонячне на 2019 рік» (додається).
2.Керуючому справами (секретарю) виконкому Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.) та винести на затвердження селищної ради.

Керуючий справами (секретар) виконкому Т.Г. Харченко


ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
Зеленівської селищної ради
04.12.2018 № 57

ПРОГРАМА
органів самоорганізації сільських комітетів в селах Сонячне, Богданівка, Петрівка, Зеленівської селищної ради, в межах їх територій на 2019 рік

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад у вирішенні окремих питань місцевого значення.
2. Кількісний склад сільського комітету встановлюється загальними зборами /сходами/ громадян і становить від 5 до 15 чоловік. До складу комітету обираються громадяни, які проживають на території його діяльності. Обраними до комітету вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів. Сільський комітет з свого складу обирає голову, заступника голови, секретаря комітету.
3. Основні завдання органів самоорганізації населення.
3.1. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, спортивних майданчиків, клубів, пам’яток історії та культури тощо.
3.2. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам культури,спорту, громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів і до них прирівняних, багатодітним сім’ям, самотнім, дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, і вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування.
3.3. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян, видавати в межах своїх повноважень необхідні документи.
3.4. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду, органам внутрішніх справ, інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, тощо.
3.5. Сприяти виконанню законів, постанов вищих державних органів, рішень та розпоряджень селищної ради, її виконавчого комітету, зборів /сходів/ громадян, а також наказів виборців.
4. Голови сільських комітетів письмово щомісячно звітують про роботу сільських комітетів у виконкомі Зеленівської селищної ради.
5. Затвердити щомісячне матеріальне заохочення головам сільських комітетів у розмірі 1500 гривень
( 1500,00 грн. х 3 чоловіки х 12 місяців = 54000,00 грн. - матеріальне заохочення.
54000,00 х 22% = 11880,00 грн. – нарахування.
Загальна сума - 65880,00 гривень.

Керуючий справами (секретар) виконкому Т.Г. Харченко

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту