Публічна інформація

Нові оголошення

Головна Нормативні документи виконавчого комітету Рішення виконавчого комітету Рішення №62

Рішення №62

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

04.12.2018 № 62

Про погодження селищного бюджету
на 2019 рік

Керуючись Бюджетним, Податковим кодексами України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», статтею 28, пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Зеленівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Погодити на 2019 рік:
доходи селищного бюджету у сумі 4997000,00 грн., в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 4997000,00 грн., згідно з додатком 1 цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі 4997000,00 грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 4997000,00 грн.;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 20000,00 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 20000,00 гривень, що становить відсотків 0,4 видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2019 рік, згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 2197314,00 грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету.
5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 69¹, пунктом 10 частини 1 статті статтею 71 Бюджетного кодексу України.
6. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 69¹ та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом України.
7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату ;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню.
8. Головному розпоряднику бюджетних коштів:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснити публічне представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
9. Заборонити у 2019 році надання пільг по сплаті податків, зборів та обов’язкових платежів, які повинні надходити до селищного бюджету відповідно до норм чинного законодавства, крім випадків, визначених рішенням селищної ради.
10. Надати право селищному голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом та іншими бюджетами.
11. Установити, що господарські організації, які належать до комунальної власності Зеленівської селищної ради, сплачують до загального фонду селищного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 15%. Частина прибутку (доходу) сплачується до селищного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 2018 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
12. Норми інших рішень селищної ради, що стосуються формування дохідної частини бюджету, застосовуються в частині, яка не суперечить нормам цього рішення. 13. У виняткових випадках у процесі виконання селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному і спеціальному фондах селищного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ).
14. Виконавчому комітету селищної ради у місячний термін затвердити обґрунтовані ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, визначених розпорядником бюджетних коштів додатком 2 до цього рішення. Відповідальність за підготовку рішення з даного питання покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконкому.
15. Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
16. Додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів (Красько О.І.).

Керуючий справами (секретар) виконкому Т.Г. Харченко

Додатки

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту