Публічна інформація

Головна Нормативні документи селищної ради Проекти рішень VІI скликання Проект рішення 01/02

Проект рішення 01/02

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХLІХ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2018 рік

За 2018 рік обсяг доходів селищного бюджету складає 6334466,40 грн., власних доходів загального фонду 4934779,81грн., доходи спеціального фонду 34818,80 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 1349462,89 грн., кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 15404,90 грн.
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 2018 рік виконана на 104,5% (план 4724000,00 грн., надійшло 4934779,81 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 50223,70 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 11000,00 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у сумі 21504,33 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 2314,47 грн.
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 15404,90 грн.;
Видаткова частина селищного бюджету складає 6226957,19 грн., у тому числі загального фонду 5477659,65 грн. та спеціального фонду 749297,54 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленівська селищна рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік по доходах у сумі 6334466,40 грн. (Шість мільйонів триста тридцять чотири тисячі чотириста шістдесят шість грн. 40 коп.) і видатках у сумі 6226957,19 грн. (Шість мільйонів двісті двадцять шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 19 коп.) (додається)
2.Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

 Звіт

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту