Головна Публічна інформація Повідомлення щодо оприлюднення проектівдокументів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою врахування громадських інтересів та проведення громадських слухань

Повідомлення щодо оприлюднення проектівдокументів державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою врахування громадських інтересів та проведення громадських слухань

Повна назва документів державного планування:
- Генеральний план селища Сонячне Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона.
- Проект плану зонування території селища Сонячне Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона.
Зеленівська селищна рада повідомляє про початок процедури громадських обговорень проектів містобудівної документації - генерального плану сел. Сонячне та проекту плану зонування території сел. Сонячне Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона та Звіту про стратегічну екологічну оцінку до даних проектів ДДП, відповідно до порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555, Закону України « Про стратегічну екологічну оцінку».

1) Інформація про мету, склад та зміст документів державного планування:

Генеральним планом передбачається визначити основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вуличної-дорожньої та транспортної мережі і інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населеного пункту сел.Сонячне, а також рішити потреби в територіях для нової забудови і для іншого використання, при цьому визначитися з новими межами населеного пункту сел. Сонячне..Визначитись чітко з межами функціональних зон, а також з територіями під жилу забудову та промислову.Організувати планувальну структуру і просторову композицію забудови населеного пункту.
Генеральний план після затвердження є основним документом, який регламентує розміщення об’єктів містобудування, вирішення питань щодо відведення земельних ділянок тощо.
Проект плану зонування території (зонінг) сел. Сонячне виконаний на основі проекту Генерального плану. Даний проект плану зонування визначає правила забудови, які являються основними напрямками соціального, економічного і містобудівного розвитку населеного пункту шляхом раціонального використання всієї території в інтересах їх мешканців.
В звіті СЕО проведена оцінка впливу нових проектів ДДП на складові довкілля
(вплив на атмосферне повітря, воду, грунти, природні ресурси..), а також на стан здоров’я та добробут населення від реалізації проектних рішень.
Стратегічна екологічна оцінка документа державного планування здійснюється для території населеного пункту в межах, визначених проектами ДДП.2) Основні техніко-економічні показники ДДП:

Генеральний план розроблений на загальну площу 95,84 га, з яких : житлова забудова- 47,35 га, громадська забудова-6,34 га, транспортна інфраструктура- 19,78га, ландшафтна-рекреаційна зона- 17,48 га, інші території- 4,89га.
Містобудівна документація включає : План існуючого використання території. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:2000 ; Генеральний план (основне креслення) М 1:2000; Схема проектних планувальних обмежень;
Схема вуличної-дорожньої мережі, сільського та зовнішнього транспорту. М 1:2000; Схема інженерного обладнання території М 1:2000; Схема інженерної підготовки та захисту території М 1:2000; Схеми «Інженерно технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»на мирний час.
План зонування території (зонінг) сел. Сонячне, виконаний на основі проекту Генерального плану. Проект плану зонування визначає правила забудови, які являються основними напрямками соціального, економічного і містобудівного розвитку населеного пункту шляхом раціонального використання всієї території в інтересах їх мешканців. Проект плану зонування включає: Загальна пояснювальна записка. Вихідні дані для проектування. Креслення М 1:2000.
3) Відомості про замовника і розробника генерального плану сел. Сонячне та проекту плану зонування території сел. Сонячне Зеленівської селищної ради, Дніпровського району м. Херсона, та підстави для розроблення:
Замовник: виконавчий комітет Зеленівської селищної ради.
Розробник: ПрАТ «Херсон-Діпромісто» (Сертифікат АА № 003286)

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради (zelenovka.org.ua.) -18 лютого 2019 року.
Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради (zelenovka.org.ua.) -14 червня 2019 року. Публікація в газеті «Гривна. Суботній випуск» -20 червня 2019року, в газеті «Прямо в руки»-21 червня 2019 року.
Дата оприлюднення основних креслень проектів містобудівної документації- генерального плану селища Сонячне та проекту плана зонування території сел. Сонячне ї шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради (zelenovka.org.ua.) -14червня 2019 року.

5) Інформація про місце і строки ознайомлення з проектами ДДП та Звітом про стратегічну екологічну оцінку:

З 20. 06. 2019 по 20.08.2019 р з проектами містобудівної документації- генерального плану селища Сонячне та проекту плану зонування території сел. Сонячнета звітом СЕО можливо ознайомитись :
- в приміщенні Зеленівської селищної ради в кабінеті землевпорядника буд.№7 по вул. Л.Українки в смт Зеленівка з 08 год.00 хв. по 17год.00хв. (обідня перерва з 12год.00хв. – 12год. 50хв.)
- в приміщенні будівлі клубу с. Сонячне (відповідальні особи Карх Н.Є., Семчишина М.Л.).

6) Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій:

Відповідальна особа: Ліпська Любов Іванівна – спеціаліст-землевпорядник І категорії.

7) Відомості про порядок, строк подання і завершення розгляду пропозицій:

Пропозиції та зауваження подаються і розглядаються з 20. 06. 2019 р. по 20.08.2019 р.
Пропозиції та зауваження до проектів містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку мають право подавати:
1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідні проекти містобудівної документації на місцевому рівні;
2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідні проекти містобудівної документації на місцевому рівні;
3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблені проекти містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;
4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил за адресою: смт. Зеленівка, вул. Л.Українки, буд.№7 з 08год.00хв. по 17 год.00 хв. (обідня перерва з 12 год.00 хв. – 12 год. 50хв.) Всі зауваження і пропозиції до проектів ДДП та звіту про СЕО одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. Пропозиції, подані після встановленого строку залишаються без розгляду.

8) Дата, час і місце проведення запланованих громадських обговорень:

Проведення громадських слухань та оприлюднення пропозицій до проектів містобудівної документації - генерального плану сел. Сонячне та проекту плану зонування території сел. Сонячне відбудеться 22.08. 2018 р. о 15.00 год.00 хв. в приміщені клубу за адресою: сел. Сонячне, вул. Центральна, 5.

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту