Головна Нормативні документи виконавчого комітету Проекти рішень виконавчого комітету Проект рішення 15/07

Проект рішення 15/07

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

06.08.2019 №

Про погодження звіту про виконання
селищного бюджету за 1 півріччя 2019 року

За 1 півріччя 2019 року обсяг доходів селищного бюджету складає
2589086,21 грн., власних доходів загального фонду 2077040,15 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 500000,00 грн., доходи спеціального фонду 9556,64 грн., кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 2489,42 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 1 півріччя 2019 року виконана на 102,7% (план 2522100,00 грн., надійшло 2577040,15 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 12046,06 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 2500,00 грн.;
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 2489,42 грн.;
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 2,14 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 7012,00 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 42,50 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 2249660,34 грн., у тому числі загального фонду 2046594,75 грн. та спеціального фонду 203065,59 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради:

В И Р І Ш И В:

1.Погодити звіт про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах у сумі 2589086,21 грн. (Два мільйони п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімдесят шість грн. 21 коп.) і видатках у сумі 2249660,34 грн. (Два мільйони двісті сорок дев’ять тисяч шістсот шістдесят грн. 34 коп.) (додається).
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного проекту рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту