Головна Нормативні документи виконавчого комітету Проекти рішень виконавчого комітету Проект рішення 15/07-6

Проект рішення 15/07-6

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

06.08.2019 №

Про затвердження посадової
інструкції інспектора виконкому
Зеленівської селищної ради


У зв*язку із змінами у структурі Зеленівської селищної ради та штатному розписі працівників апарату виконкому, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,статтею 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», згідно Наказу Головного Управління від 29.12.2009 № 406 «Про затвердження Типових характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98, виконком Зеленівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити посадову інструкцію інспектора виконкому Зеленівської селищної ради.
2. Керуючому справами (секретарю) виконкому Харченко Т.Г. забезпечити висвітлення проекту рішення на офіційному веб – сайті Зеленівської селищної ради (zelenovka.org.ua).
3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Селищний голова О.С. Семчишина


Затверджено
Рішення виконкому
06.08.2019 №

Посадова інструкція інспектора виконкому селищної ради

1.Загальні положення

1.1. Інспектор селищної ради призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням селищного голови. Правовий статус інспектора визначається Конституцією України, КЗпП України та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.
1.2. Інспектор в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, наказами та розпорядженнями селищного голови, що регулюють питання земельних відносин, благоустрою та цією інструкцією.
1.3. Інспектор повинен мати повну середню освіту, знати і уміти застосовувати норми чинного законодавства, бути обізнаним у роботі з комп’ютером та добре володіти державною мовою. Мати знання основних правил ділового етикету.
1.4. Інспектор підпорядкований голові селищної ради, безпосередньо заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету та спеціалісту землевпоряднику І категорії.

2.Завдання та обов’язки

2.1.Веде земельно-кадастрову документацію по землям сільськогосподарського призначення (для ведення товарного сільськогосподарського виробництва /паї/ та для ведення особистого селянського господарства);
2.2.Готує інформацію про розподіл та стан використання земель сільськогосподарського призначення;
2.3. Здійснює заповнення по господарських книг з питань земельних відносин та готує у вказаний термін звіти по ним;
2.4.Видає довідки про наявність земельних ділянок.
2.5. За дорученням селищного голови розглядає земельні спори та звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти висновків та листів згідно із вимогами Закону України «Про звернення громадян».
2.6. Організовує покіс карантинних трав та інших бур’янів на зелених зонах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування розташованих на території Зеленівської селищної ради, територій прилеглих до приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів. Координує та контролює роботу КП «Теплокомунгосп» щодо покосу трави в місцях загального користування, меморіалах, зупиночних павільйонах та інших об’єктах комунальної власності;
2.7. Організовує роботу зі сніговими заметами та ожеледицею
у зимовий період, посипання доріг піском та піщано - сольовими сумішами;
2.8. Веде постійний контроль за санітарним станом селища, виявленням та організацією ліквідації стихійних звалищ на території селищної ради. Координує та контролює роботу КП «Теплокомунгосп» у відповідному напрямку.
2.9. Взаємодіє з організаціями, які здійснюють збирання вивезення та захоронення ТПВ з території селищної ради, з власниками приватних домоволодінь, керівниками підприємств, установ і організацій стосовно укладення угод щодо централізованого вивезення сміття (ТПВ).
2.10. В разі встановлення порушення оформляє приписи, складає протоколи для розгляду на адміністративній комісії при виконавчому комітеті селищної ради. Приймає участь в роботі адміністративної комісії.
2.11. Погоджує та оформлює дозволи (ордери) на розриття ґрунту та знесення дерев.
2.12. Оформляє та видає довідки про дотримання правил благоустрою.
2.13. Організовує «суботники» та прибирання території селища напередодні свят.
2.14. Тримає під контролем стан селищних кладовищ та надає організаційну допомогу КП «Теплокомунгосп» в їх благоустрої.
2.15. Контролює стан аварійних дерев, сухостою та дерев, що досягли вікової межі, бере участь в роботі комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню, складає акти та погоджує їх з органами екологічного контролю. Залучає організації або підприємців, які мають відповідні ліцензії та дозвільні документи до знесення сухих та аварійних дерев на території селищної ради.
2.16. Організовує роботу щодо святкового оформлення території селищної ради до державних та місцевих свят (святкове оформлення фасадів будівель підприємств, організацій та установ не залежно від форм власності та підпорядкування).
2.17. Координує дії підприємств та організацій з питань організації озеленення, створення місць відпочинку громадян та утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, освітлення доріг, вулиць
та прибудинкових територій, встановлення номерних аншлагів та табличок з назвою вулиць.
2.18. Забезпечує реалізацію державної політики з питань благоустрою, виконання нормативно – правових актів з питань, віднесених
до повноважень, правил благоустрою.
2.19. Розглядає заяви та скарги громадян за напрямом діяльності, приймає участь в комісіях по їх вирішенню та надає письмові відповіді заявникам за результатами розгляду їх звернень, попередньо погоджуючи з заступником селищного голови.
2.20. Контролює додержання вимог з благоустрою та санітарного порядку на об’єктах комунального підприємства, розташованих на території селищної ради.
2.21. Контролює дотримання виконання положень Правил благоустрою з боку керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та вимагає від них усунення недоліків в сфері благоустрою.
2.22. Готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території селищної ради, цільових програм з питань, віднесених до його повноважень;
2.23. Спільно з заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Зеленівської селищної ради розробляє заходи щодо забезпечення сталої роботи комунального господарства в весняно – літній та осінньо-зимовий періоди, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф на території селищної ради.
2.24. Готує документи, віднесенні до його повноважень: проекти угод, договорів, протоколів, рішень селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, листи підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, відповіді на звернення громадян.
2.25. Є відповідальним з охорони праці по виконавчому комітету Зеленівської селищної ради. Складає інструкції з техніки безпеки та охорони праці працівникам, проводить інструктажі.
2.26. Виконує доручення та розпорядження селищного голови, заступника селищного голови.

4. Права

Інспектор має право:
4.1Діяти від імені виконкому Зеленівської селищної ради та представляти інтереси селищної ради у взаємовідносинах з іншими організаціями.
4.2 . Отримувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.3. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.
4.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
4.5. На соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу.

5.Відповідальність

5.1.Інспектор несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну відповідальність у порядку встановленому чинним законодавством за неналежне виконання або невиконання службових обов’язків передбачених посадовою інструкцією, перевищення своїх повноважень, чинного законодавства України про працю за виконання розпоряджень селищного голови та внутрішнього розпорядку установи.
5.2.Несе відповідальність з охорони праці по виконавчому комітету Зеленівської селищної ради. Складає інструкції з техніки безпеки та охорони праці працівникам, проводить інструктажі.

6.Повинен знати
- Конституцію України;
- Законодавчі акти, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи»;
- Закон України «Про охорону навколишнього середовища»;
- Закон України «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення»;
- Закон України « Про тваринний світ»;
- Закон України «Про житлово-комунальне господарство»;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
- правила благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території Зеленівської селищної ради;
- Земельний кодекс України;
- Закон України про землеустрій;
- Мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету.

Селищний голова О.С. Семчишина


Ознайомлений _____________П.І. Б.