Головна Нормативні документи селищної ради Проекти рішень VІI скликання Проект рішення 07/08

Проект рішення 07/08

trezubec2

ПРОЕКТ
ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LV СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

30.08.2019 №

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 1 півріччя 2019 року

За 1 півріччя 2019 року обсяг доходів селищного бюджету складає
2589086,21 грн., власних доходів загального фонду 2077040,15 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 500000,00 грн., доходи спеціального фонду 9556,64 грн., кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 2489,42 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 1 півріччя 2019 року виконана на 102,7% (план 2522100,00 грн., надійшло 2577040,15 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 12046,06 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 2500,00 грн.;
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 2489,42 грн.;
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 2,14 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 7012,00 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 42,50 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 2249660,34 грн., у тому числі загального фонду 2046594,75 грн. та спеціального фонду 203065,59 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2019 року по доходах у сумі 2589086,21 грн. (Два мільйони п’ятсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімдесят шість грн. 21 коп.) і видатках у сумі 2249660,34 грн. (Два мільйони двісті сорок дев’ять тисяч шістсот шістдесят грн. 34 коп.) (додається).
2.Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Звіт

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту