Головна Нормативні документи виконавчого комітету Рішення виконавчого комітету Рішення №48

Рішення №48

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

05.11.2019 № 48

Про погодження звіту про виконання
селищного бюджету за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців року обсяг доходів селищного бюджету складає
4572431,03 грн., власних доходів загального фонду 3976948,69 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 500000,00 грн., доходи спеціального фонду 95482,34 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 9 місяців 2019 року виконана на 101,9% (план 3901600,00 грн., надійшло 3976208,69 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 95482,34 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 5500,00 грн.;
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 8701,26 грн.;
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 11,60 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 7012,00 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 42,50 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у сумі 74214,98 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 4447037,82 грн., у тому числі загального фонду 3789609,29грн. та спеціального фонду 657428,53грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 28, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Зеленівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.Погодити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах у сумі 45724310,03 грн. (Чотири мільйони п’ятсот сімдесят дві тисячі триста десять грн. 03 коп.) і видатках у сумі 4447037,82 грн. (Чотири мільйони чотириста сорок сім тисяч тридцять сім грн. 82 коп.) (додається).
2.Керуючому справами (секретарю) виконкому Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

 Звіт