Головна Публічна інформація Екологія

Екологія

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проекту детального плану території, обмеженої частиною вулиць: Лермонтова – Ботанічна – Квіткова

 

Замовник

Виконавчий комітет Зеленівської селищної ради

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Містобудівну документацію – «Детальний план території, обмеженої частиною вулиць: Лермонтова – Ботанічна – Квіткова» планується розробити з метою визначення функціонального використання та зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки), в т.ч.:

-      для ділянки № 1 (з кадастровим номером 6519165600:02:001:0759) – для будівництва авто мийки самообслуговування з офісом;

-      для ділянки № 2 (з кадастровим номером 6519165600:02:001:0758) – для будівництва магазину промислових товарів.

Містобудівна документація уточнюватиме положення Генерального плану смт Зеленівка та Плану зонування території смт Зеленівка та відповідатиме вимогам чинного містобудівного та земельного законодавства України, державних будівельних норм.

 

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

 

Ймовірні наслідки

 
 

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Можливі впливи на навколишнє середовище:

-       повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від життєдіяльності населення незначні, враховуючи масштабне озеленення даної території вони будуть повністю нейтралізовані;

-       водне середовище – скидання господарсько-побутових каналізаційних стоків та дощових стоків на території забудови до централізованих мереж водовідведення нівелює вплив на стан водного середовища;

-       ґрунти –   захисту ґрунтів та недопущенню їх забруднення сприятиме виконання заходів з вертикального планування території, інженерного забезпечення та розміщення інженерних мереж та споруд.

-       рослинний та тваринний світ - забудова та здійснення благоустрою території сприятиме поліпшенню фітосанітарного стану;

-       утворення господарсько-побутових відходів – компенсується заходами, передбаченими Генеральним планом смт Зеленівка, а саме: розробленням Зеленівською селищною радою планово-подворової системи санітарного очищення.

У складі містобудівної документації розроблятиметься розділ «Охорона навколишнього природного середовища. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища», який визначить заходи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище.

Негативний вплив на стан здоров’я населення не прогнозується, приземні концентрації шкідливих речовин очікуються значно нижчими від нормативно допустимих.

 

- для територій з природоохоронним статусом

Природоохоронні об’єкти в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні пропозиції щодо використання території   розглядалися з метою розвитку інфраструктури населеного пункту при прийнятті рішення « Про розроблення містобудівної документації – детального плану території, обмеженої частиною вулиць: Лермонтова – Ботанічна – Квіткова».

Досягнення визначеної мети неможливе без затвердження даного документу державного планування.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

-  проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації;

-  отримання рецензії та висновків до проекту містобудівної документації;

-   розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Розроблений у відповідності до державних будівельним нормам, санітарних норм і правила проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

До заходів пом’якшення впливу на довкілля також слід віднести:

-  Забезпечення території централізованим водопостачанням та водовідведенням;

-  Влаштування щільних рядових зелених насаджень на приватних земельних ділянках уздовж проїжджих частин вулиць;

-  Врахування потреб території при розроблені планово-подворової системи санітарногоочищення;

-  Здійснення благоустрою території;

-  Дотримання відповідного режиму господарської діяльності в зоні охорони електричної мережі.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до виконавчого комітету Зеленівської селищної ради   у строк, що не перевищує 15 днів з дня оприлюднення в засобах масової інформації даної заяви.

Головний архітектор проекту                                                   Л.К.Мерзлика

Спеціаліст-землевпорядник І категорії                                     Л.І.Ліпська