Головна Нормативні документи виконавчого комітету Проекти рішень виконавчого комітету Проект рішення 13/01

Проект рішення 13/01

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

04.02.2020 №

Про погодження звіту про виконання
селищного бюджету за 2019 рік

За 2019 рік року обсяг доходів селищного бюджету складає 6208101,20 грн., власних доходів загального фонду 5601440,74 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 496473,44 грн., доходи спеціального фонду 110187,02 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 2019 рік виконана на 105,5% (план 5311000,00 грн., надійшло 5601440,74 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 110187,02 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 7500,00 грн.;
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 19411,26 грн.;
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 2006,28 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 7012,00 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 42,50 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у сумі 74214,98 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 5996730,33 грн., у тому числі загального фонду 5254346,91 грн. та спеціального фонду 742383,42 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Зеленівської селищної ради

В И Р І Ш И В:


1.Погодити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 6208101,20 грн. (шість мільйонів двісті вісім тисяч сто одна грн. 20 коп.) і видатках у сумі 5996730,33 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто шість тисяч сімсот тридцять грн. 33 коп.) (додається).
2.Керуючому справами (секретарю виконкому Зеленівскої селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту