Головна Нормативні документи селищної ради Проекти рішень VІI скликання Проект рішення 03/02

Проект рішення 03/02

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LХІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

_________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я


25.02.2020 №

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 2019 рік

За 2019 рік року обсяг доходів селищного бюджету складає 6208101,20 грн., власних доходів загального фонду 5601440,74 грн., субвенція з місцевого бюджету у сумі 496473,44 грн., доходи спеціального фонду 110187,02 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 2019 рік виконана на 105,5% (план 5311000,00 грн., надійшло 5601440,74 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 110187,02 грн. з них:
- від отримання благодійних внесків – 7500,00 грн.;
- кошти від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у сумі 19411,26 грн.;
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 2006,28 грн.;
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту у сумі 7012,00 грн.;
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 42,50 грн.;
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у сумі 74214,98 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 5996730,33 грн., у тому числі загального фонду 5254346,91 грн. та спеціального фонду 742383,42 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 6208101,20 грн. (шість мільйонів двісті вісім тисяч сто одна грн. 20 коп.) і видатках у сумі 5996730,33 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто шість тисяч сімсот тридцять грн. 33 коп.) (додається).
2.Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. оприлюднити дане рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток