Головна Нормативні документи селищної ради Проекти рішень VІI скликання Проект рішення 03/02-2

Проект рішення 03/02-2

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LХІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

_________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

25.02.2020 №

Про зміни до рішення
селищної ради від 12.12.2019 № 569
«Про затвердження селищного
бюджету Зеленівської селищної
ради на 2020 рік»

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно листа департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради від 22.01.2020 № 0201-27/74, на підставі рекомендацій постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до рішення селищної ради від 12.12.2019 № 569 «Про затвердження селищного бюджету Зеленівської селищної ради на 2020 рік»:
1.1. Назву рішення «Про затвердження селищного бюджету Зеленівської селищної ради на 2020 рік» викласти в новій редакції: «Про селищний бюджет Зеленівської селищної ради на 2020 рік».
1.2. З констатуючої частини виключити: «на підставі рекомендацій постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів».
1.3.Пункт 1: «Затвердити на 2020 рік» замінити словами «Визначити на 2020 рік».
1.4. У пункті 1 питому вагу оборотного залишку бюджетних коштів та резервного фонду бюджету читати: «0,4».
1.5. У пункті 6 слова «поточні трансферти населенню» замінити словами «соціальне забезпечення».
1.6. У додатку 1 включити код класифікації доходів бюджету 21080000 «Інші надходження».
1.7. У додатку 3 поміняти місцями рядок 10 та 11.
1.8. Додаток 4 викласти в новій редакції.
1.9. У пояснювальній записці «грн.» читати «грн».
2. Рішення селищної ради набирає чинності з моменту його прийняття.
3. Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті селищної ради (zelenovka.org.ua.).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку
підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів (КраськоО.І.).

Селищний голова О.С. Семчишина

 Додаток