Головна Нормативні документи селищної ради Проекти рішень VІI скликання Проект рішення 30/04

Проект рішення 30/04

trezubec2

ПРОЕКТ

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LХV СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

_________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

26.05.2020 №


Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 1 квартал 2020 року

За 1 квартал 2020 року обсяг доходів бюджету складає 1114712,38 грн., власних доходів загального фонду 1114364,26 грн., доходи спеціального фонду 348,12 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 1 квартал 2020 року виконана на 97,5 % (план 1143300,00 грн., надійшло 1114364,26 грн.). До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 348,12 грн. з них:
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 348,12 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 1306241,27 грн., у тому числі загального фонду 1306241,27 грн.
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Зеленівська селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2020 року по доходах у сумі 1114712,38 грн. (один мільйон сто чотирнадцять тисяч сімсот дванадцять грн. 38 коп.) і видатках у сумі 1306241,27 грн. (один мільйон триста шість тисяч двісті сорок одна грн. 27 коп.) (додається).
2.Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення на веб сайті селищної ради ( zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток