Головна Нормативні документи виконавчого комітету Рішення виконавчого комітету Рішення №30

Рішення №30

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
м. ХЕРСОН
смт. Зеленівка

Р І Ш Е Н Н Я

07.07.2020 № 30
Про внесення змін до рішення виконкому
Зеленівської селищної ради від 01.08.2017
року № 30 «Про затвердження посадових
інструкцій спеціалістів І категорії апарату
виконкому Зеленівської селищної ради»

З метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та послуг, керуючись пунктом 1 підпункту 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», статтями 7, 8 та 9 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Зеленівської селищної ради:

В И Р І Ш И В:

1.Внести зміни до рішення виконкому Зеленівської селищної ради від 01.08.2017 року № 30 «Про затвердження посадових інструкцій спеціалістів І категорії апарату виконкому Зеленівської селищної ради», а саме: внести зміни та затвердити посадову інструкцію спеціаліста І категорії (кадрова робота) у новій редакції (додається).
2.Керуючому справами виконкому селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити висвітлення змісту даного рішення на офіційному веб-сайті Зеленівської селищної ради (zelenovka.org.ua).
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Зеленівської селищної ради Харченко Т.Г.


Селищний голова О.С. Семчишина

 

Затверджено
Рішення виконкому
07.07.2020 № 30

Посадова інструкція
спеціаліста І категорії (кадрова робота)

1.Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність спеціаліста І категорії апарату виконкому селищної ради. Спеціаліст І категорії є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Призначається на посаду та звільняється з посади згідно розпорядження селищного голови на конкурсній основі у встановленому законодавством порядку. Посада відноситься до сьомої категорії посад органів місцевого самоврядування.
1.2. Спеціаліст І категорії підпорядкований селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету, безпосередньо керуючому справами (секретарю) виконкому.
1.3. Режим роботи визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку апарату виконкому селищної ради.

2.Обов’язки та завдання

2.1. Виконувати основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
2.2. Дотримуватися вимог та обмежень, обумовлених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції»;
2.3. Вести встановлену звітно-облікову документацію кадрового діловодства;
2.4. Готувати державну статистичну звітність з кадрових питань.
2.5. Проводити роботу з кадровим резервом на посади спеціалістів апарату виконкому.
2.6. Здійснювати заходи щодо організації та проведення конкурсного відбору на посади спеціалістів апарату виконкому селищної ради;
2.7. Готувати проекти розпоряджень селищного голови з кадрових питань.
2.8. Здійснювати підготовку документів про прийняття присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносити записи до трудових книжок;
2.9. Проводити роботу щодо обчислення стажу роботи посадових осіб місцевого самоврядування, здійснювати контроль за встановленням надбавок за вислугу років, складати графіки щорічних відпусток працівників апарату виконкому;
2.10. У межах своєї компетенції здійснювати заходи щодо забезпечення трудової дисципліни;
2.11. Готувати документи щодо підготовки документів до пенсійного фонду для призначення пенсій працівникам;
2.12. Здійснювати роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;
2.13. Проводити оформлення листів тимчасової непрацездатності, забезпечувати роботу атестаційної комісії, ведення протоколів комісії із соціального страхування з тимчасової непрацездатності;
2.14. Вести табель обліку робочого часу працівників апарату виконкому;
2.15. Видавати довідки населенню встановлених зразків;
2.16. Проводити листування з фізичним та юридичним особами.
2.17. На підставі по дворового обходу голів сільських комітетів вести облік населення, домогосподарств та живності в селах Богданівка, Петрівка та селищі Сонячне.
2.18. Складати та затверджувати річний план закупівель;
2.19. Здійснювати вибір процедури закупівлі;
2.20. Проводити процедури закупівель;
2.21. Забезпечувати складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
2.22. Забезпечувати оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;
2.23. Здійснювати організацію та проводити процедури закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах першому і другому частини 1 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», як уповноважена особа закупівель товарів робіт і послуг виконкому Зеленівської селищної ради.
2.24. Здійснювати організацію та проводити спрощені процедури закупівель в інтересах виконкому Зеленівської селищної ради.
2.25. Дотримуватись норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель.
2.26. Виконувати інші службові доручення селищного голови.

3.Права

3.1. Має право, передбачене статтею 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
3.2. Одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.3. Вносити на розгляд селищного голови в межах своєї компетенції пропозиції по вдосконаленню кадрової роботи.
3.4. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.
3.5. Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися.
3.6. Пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;
3.7. Ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;
3.8. Приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;


4.Відповідальність

4.1. Неналежне виконання своїх службових обов’язків, невиконання розпоряджень селищного голови, перевищення своїх повноважень;
4.2. Збереження і нерозповсюдження наданої в його розпорядження службової інформації;
4.3. Порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
4.4. Не виконання правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил.
4.5. За порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.


5.Повинен знати

- Конституцію України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України «Про запобігання корупції»;
- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Закон України «Про публічні закупівлі»;
- Закон України «Про відпустки»;
- Кодекс Законів про Працю України;
- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,
- інші підзаконні нормативно-правові акти;
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- правила ділового етикету;
- правила охорони праці та протипожежної безпеки;
- основні програми роботи на комп'ютері;
- державну мову.


Керуючий справами (секретар) виконкому Т.Г. Харченко