Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VІI скликання LХVІІІ сесія Рішення №670

Рішення №670

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LXVІІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

_________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

28.08.2020 № 670

Про затвердження звіту про виконання
селищного бюджету за 1 півріччя 2020 року

За 1 півріччя 2020 року обсяг доходів бюджету складає 2256482,70 грн., власних доходів загального фонду 2255826,25 грн., доходи спеціального фонду 656,45 грн..
Доходна частина бюджету Зеленівської селищної ради за 1 півріччя 2020 року виконана на 97,7 % (план 2308200,00 грн., надійшло 2255826,25 грн.).
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 656,45 грн. з них:
- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) у сумі 656,45 грн..
Видаткова частина селищного бюджету складає 2889850,92 грн., у тому числі загального фонду 2494445,22 грн. спеціального фонду 395405,70 грн..
Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2020 року по доходах у сумі 2256482,70 грн. (два мільйони двісті п’ятдесят шість тисяч чотириста вісімдесят дві грн. 70 коп.) і видатках у сумі 2889850,92 грн. (два мільйони вісімсот вісімдесят дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят грн. 92 коп.) (додається).
2.Секретарю селищної ради Харченко Т.Г. забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті селищної ради ( zelenovka.org.ua.).

Селищний голова О.С. Семчишина

Додаток

670