Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VI скликання XXIV сесія Рішення №229

Рішення №229

Рішення №229
УКРАЇНА

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХХІV СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  VІ  СКЛИКАННЯ

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

від   25.05.2012                                                                                  № 229


Про затвердження Програми  розроблення генерального плану (містобудівної документації) смт. Зеленівка  Дніпровського району  м. Херсона Херсонської області на 2012 – 2013 роки.

З метою забезпечення процесу регулювання планомірного використання території селища Зеленівка, створення дієвих правових і організаційних умов щодо провадження містобудівної діяльності, забезпечення органу місцевого самоврядування планувальною основою для вирішення питань щодо раціонального використання території селища, взявши до уваги рішення Зеленівської селищної ради від 30.03.2012 року № 211 «Про створення цільового фонду селищної ради на 2012 рік

« Розроблення містобудівної документації населених пунктів Зеленівської селищної ради  та затвердження Положення про нього», згідно зі статтею 13 Бюджетного кодексу України, статтями 2, 3, 4 Закону України

« Про планування і забудову територій », статтями 1, 2, 12, 14 Закону України « Про основи містобудування », Закону України " Про Генеральну схему планування території України ", керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », від імені та в інтересах територіальної громади, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розроблення генерального плану (містобудівної документації) смт. Зеленівка, Дніпровського району, м. Херсона, Херсонської області на 2012 – 2013 роки, згідно додатків (додатки 1, 2 додаються).

2. Головному бухгалтеру виконкому Зеленівської селищної ради забезпечити фінансування програми зі спеціального фонду селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійно діючу депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку  та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів ( Красько О.І.). та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та екології (Альберті Н. В.).

Селищний голова                                                                       Семчишина О.С.

 

Затверджено:

рішення Зеленівської селищної ради

25.05.2012  № 229

„Програма розроблення  генерального   плану ( містобудівної

документації ) смт. Зеленівка Дніпровського району  м. Херсона

Херсонської  області

1. Склад проблеми та обґрунтування

необхідності її розв'язання програмним методом

 

Останній генеральний план селища Зеленівка розроблявся ще в 1970 роках минулого століття. На даний час він вже зовсім не відповідає дійсності, розвитку та забудови селища та втратив свою дію, передбачену чинним Законодавство України. З метою забезпечення планування території на місцевому рівні, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку селища, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості,   виникла необхідність розроблення нового генерального плану для можливості розвитку селища за новими містобудівними методиками та технологіями, для оперативного та професіонального вирішення питань розвитку  території селищної ради  органом місцевого самоврядування на короткостроковий та  довгостроковий  періоди.

Окрім   того, розроблення  генерального   плану смт. Зеленівка   необхідне   для:

 • економічно та  екологічно  обґрунтованого використання  території;
 • збільшення площ забудови земельних ділянок;
 • раціонального розміщенням виробничих і житлових територій;
 • визначення частки територій природоохоронного, рекреаційного,  оздоровчого, історико-культурного призначення;
 • впорядкування  значних  територій,  використання  яких законодавчо обмежується та вимагає спеціального охоронного режиму господарювання   (санітарно-захисні та охоронні  зони підприємств  промисловості, транспорту та   зв'язку, об'єкти природно-заповідного фонду та історико-культурного  призначення, кладовищ, ставків, водозабори).
 • забезпечення санітарно-епідемічного та екологічного стану території    відповідно до вимог діючого законодавства;
 • зменшення структури господарського комплексу при перевантаженні    виробництв з ресурсозатратними, екологічно небезпечними технологіями та значним зношенням основних фондів;
 • зниження  рівня забруднення навколишнього природного середовища;
 • збільшення розвитку екологічної інфраструктури;
 • узгодженості  соціального,  економічного,  містобудівного та екологічного аспектів  розвитку  населеного пункту і прилеглих територій;
 • забезпечення достатнього рівня розвитку соціальної та інженерно-транспортної  інфраструктури населеного пункту.
 • ефективного використання території селища.

 

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми


Вирішення питань з містобудівного розвитку селища передбачається шляхом:

 • розроблення „Генерального  плану  смт. Зеленівка ”, як базового та єдиного документа згідно якого проводиться процес регулювання та довгострокової стратегії планування та планомірного використання відповідної території;
 • збереження історичного та архітектурного середовища населеного пункту шляхом розробки відповідної охоронної документації.

3. Мета та основні завдання Програми


Мета Програми - організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території смт. Зеленівка для системної реалізації планування та забудови території на місцевому рівні, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку селища, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Програма розроблення генерального плану селища спрямована на задоволення потреб усіх суб'єктів містобудування щодо комплексного та ефективного розвитку територій  та  забудови  населеного  пункту, створення дієвих правових і організаційних умов щодо провадження містобудівної діяльності, забезпечення органу місцевого самоврядування планувальною основою для вирішення питань щодо раціонального використання території  селища, а саме:

 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
 • визначення та розвиток територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій та інше.

Матеріали генерального плану використовуються як вихідні дані при розробленні іншої планувальної документації та проектів забудови, місцевих правил використання і забудови території населеного пункту, інвестиційних програм і проектів, програм соціально-економічного розвитку, схем визначення земель селища для приватизації, планів земельно-господарського устрою населеного пункту, спеціальних проектів, схем і програм охорони навколишнього природного середовища та здоров'я населення, пам'яток історії і культури, інженерного захисту і підготовки території, комплексних схем транспорту, проектів та схем організації дорожнього руху, систем управління дорожнім рухом, схем розвитку систем інженерного обладнання і галузей селищного господарства, виконанні грошової оцінки земель, створенні містобудівного та земельного кадастрів, тощо.

При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні обов'язковою умовою є врахування громадських інтересів, що полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту, та врахування приватних інтересів, що полягає у забезпеченні фізичним та юридичним особам рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захист майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.

 

4. Фінансування та строки виконання Програми


Фінансування програми планується за рахунок надходжень до цільового фонду  на добровільних засадах, благодійних і спонсорських внесків та проведення благодійних акцій, з селищного бюджету (у разі наявності коштів) та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Строк виконання Програми розроблення генерального плану селища Зеленівка передбачений протягом 2012 – 2013 років.

 

5. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми


Головний виконавець Програми – виконавчий  комітет Зеленівської селищної ради,  який  також  здійснює   загальний  контроль за ходом виконання завдань Програми та звітує щодо її реалізації.

 

6. Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми розроблення генерального   плану  селища Зеленівка надасть можливість вирішити ряд питань щодо раціонального використання території   населеного  пункту, а саме:

 • забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства та розвитку промисловості;
 • врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням і використання територій для містобудівних потреб, встановлення режиму раціонального використання земель і забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • вдосконалення дозвільно - погоджувальної системи на будівництво об'єктів містобудування та інше.

Строк дії генерального плану населеного пункту  не обмежується. Зміни до генерального плану можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

 

Секретар ради                                                                      Т.Г. Харченко


 

Додаток

№ 1 до рішення

Зеленівської селищної ради

25.05.2012 року № 229

 

Фінансування заходів

програми розроблення генерального плану смт. Зеленівка

на 2012-2013 рр.

 

 

Найменування заходу

 

 

2012 рік

 

 

2013 рік

 

1

2

3

Розроблення генерального плану смт. Зеленівка

119041,20 грн.

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                          Харченко Т.Г.
 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту