Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VI скликання XXIV сесія Рішення №230

Рішення №230

Рішення №230
УКРАЇНА

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХХІV СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

25.05. 2012 р.                                               № 230


Про затвердження Програми «Питна вода
Зеленівської селищної ради 2012 – 2020 роки»

З метою забезпечення населення та інших споживачів на території Зеленівської селищної ради якісною питною водою, відповідно до статті 10 Водного кодексу України, статей 13, 43 Закону України «Про питну воду та водопостачання», Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів), загальнодержавної програми «Питна вода України на 2012-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням загальнодержавної програми „Питна вода України на 2006-2020 роки», Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", керуючись пунктом 22 статті 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи результати громадських обговорень, Зеленівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Питна вода Зеленівської селищної ради
2012 – 2020 роки», (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку  та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів (Красько О.І.)., з питань благоустрою, комунального господарства, транспорту та зв’язку
(Кейбало В.М.).

Селищний голова                                       О.С. Семчишина


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення Зеленівської селищної ради

25.05.2012 року № 230

 

ПРОГРАМА

« Питна вода Зеленівської селищної ради на 2012 – 2020 роки »

 

1. Загальні положення

 

Програма « Питна вода Зеленівської селищної ради 2012 – 2020 роки » розроблена на виконання Закону України „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України" на 2012-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) Загальнодержавної програми ,Питна вода України" на 2012-2020 роки, Закону України „Про питну воду та питне водопостачання", Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 118 „Деякі питання, пов'язані з виконанням Загальнодержавної програми „Питна вода України" на 2006-2020 роки, Постанови Кабінету Міністрів від 05 квітня 2012 р. № 273 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Питна вода України» та від 19 вересня 2007 року № 1158 „Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села, поліпшення комунального обслуговування населення у сільській місцевості", згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 7 квітня 2005 року № 191 р „Про заходи щодо розробки місцевих програм стосовно забезпечення населення якісною питною водою" зі змінами від 14 березня 2006 року № 78-р та від 19 березня 2008 року № 115-р „Про розвиток системи житлово-комунального господарства у сільській місцевості".

Програма „Питна вода Зеленівської селищної ради на 2012 – 2020 роки спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України„Про питну воду та питне водопостачання".

Забезпечення населення Зеленівської селищної ради  Дніпровського району м. Херсона питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

 

Розроблення програми обумовлене:

 

 • незадовільним екологічним станом джерел питного водопостачання;
 • потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в  населених   пунктах   на території Зеленівської селищної ради  внаслідок   перебоїв постачання питної води населенню та її низької якості;
 • незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів мереж водопостачання та водовідведення;
 • застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення  населених пунктів;
 • високою енергоємністю обладнання централізованого питного водопостачання та водовідведення;
 • відсутністю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних

для розвитку і утримання в належному технічному стані та експлуатації

систем питного водопостачання та водовідведення.

 

2. Сучасний стан водопровідної мережі та якості питної води

 

Станом на 1 січня 2012 року централізованим питним водопостачанням забезпечено 4 населених пунктів із 4, що знаходяться на території Зеленівської селищної ради.

Система централізованого водопостачання селища Сонячне: - потребує повної заміни водопровідної мережі та буріння нової свердловини, взамін існуючої свердловини № 20-309 по вул. Робоча;

Система централізованого водопостачання села Богданівка: - потребує 60 %  заміни водопровідної мережі та буріння нової свердловини, взамін існуючої свердловини № 20-452 по вул. 60 років Жовтня чи введення в експлуатацію пробуреної свердловини в 2005 році за межами населеного пункту;

Система централізованого водопостачання села Петрівка: -  потребує 60 %  заміни водопровідної мережі.

Система централізованого водопостачання смт Зеленівка: -  потребує 60 %  заміни водопровідної мережі та буріння нових свердловин в зв’язку з  тим, що збільшилось населення на території смт. Зеленівка в районі вулиць: Красіна, П.Мирного, Таврійська,  Некрасова, Абрикосової, Каштанової. Санітарно-технічний стан водопровідних мереж незадовільний. Існуючі свердловини та водонапірні башти не мають огородження  санітарних зон суворого режиму.

 

Населені пункти, в яких існує централізоване водопостачання:

смт. Зеленівка, сел. Сонячне, село Петрівка, село Богданівка.

 

Населені пункти, в яких  зношена централізована система водопостачання:

селище Сонячне –100 % зношеність;

смт. Зеленівка – 60 % зношеність;

село Петрівка – 60 % зношеність;

село Богданівка – 60 % зношеність.

 

3. Мета та основні завдання програми

 

Метою розробленої програми є:

 • поліпшення якісних показників питної води;
 • забезпечення підприємства ресурсними та енергозберігаючими; технологіями з постачання питної води у населені пункти, прийому та очищенню стічних вод;
 • реконструкція та розвиток водопровідно-каналізаційного комплексу;
 • безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню;
 • поліпшення фінансового стану комунального підприємства, що надає послуги з водопостачання та водовідведення.

 

4. Напрями та заходи виконання програми

 

Основними напрямками виконання Програми стануть:

 • забезпечення енергозбереження;
 • підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;
 • економія витрат води через зниження невиробничих втрат питної води;
 • розвиток системи питного водопостачання;
 • підвищення якості питної води та послуг по водопостачанню;
 • розвиток системи водовідведення;
 • отримання науково обґрунтованих нормативів для застосування у виробництві послуг.

 

5. Етапи виконання програми

 

Програма розрахована на 8 років та виконуватися у три етапи.

І етап:

 • стабілізацію фінансово-економічного стану комунального підприємства шляхом затвердження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення з урахуванням витрат на здійснення капітальних вкладень;
 • здійснення заходів по енергозбереженню;
 • технічне переоснащення об*єктів комунального господарства у сфері водопостачання та водовідведення.

ІІ та ІІІ етапи:

 • розвиток системи водопостачання та водовідведення комунального господарства.

 

6. Освіта, підготовка кадрів

 

Для забезпечення ефективного виконання основних напрямків реалізації Програми передбачається:

 • перепідготовка фахівців підприємства за необхідними напрямками;

 

7. Організаційне забезпечення виконання програми

 

Забезпечення виконання заходів Програми можливе при взаємній узгодженості дій підприємства з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює комунальне підприємство та виконавчий комітет Зеленівської селищної ради, як орган місцевого самоврядування.

 

8. Фінансове забезпечення виконання програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:

 • державного бюджету України;
 • обласного бюджету;
 • міського бюджету;
 • комунального підприємства « Теплокомунгосп »;
 • інших джерел не заборонених законодавством.

9. Контроль за виконанням програми

 

Контроль та аналіз виконання Програми здійснюється профільними постійно діючими депутатськими комісіями з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку, з питань соціально – економічного розвитку та бюджету, виконкомом селищної ради.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України „Про питну воду та питне водопостачання" та „Про охорону навколишнього природного середовища".

 

10. Очікувані результати виконання програми

 

Виконання Програми дозволить забезпечити:

 • реалізацію державної та регіональної політики у сфері питного водопостачання;
 • підвищення рівня якості послуг для споживачів;
 • впровадження у водопровідно-каналізаційному господарстві сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання, тощо;
 • зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;
 • оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг та доходів населення;
 • безперебійне  надання послуг з водопостачання населенню.

 

11. Заключні положення

 

Цю Програму розроблено на підставі пропозицій постійно діючої депутатської комісії з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку, депутатів селищної ради, фахівців КП « Теплокомунгосп», та виконкому селищної ради. Програму узагальнено та опрацьовано Зеленівською селищною радою.

 

Селищний голова                                                               Семчишина О.С.Додаток 1

до рішення селищної ради

25.05.2012 року № 230

Заходи

щодо реалізації  Програми « Питна вода Зеленівської селищної ради на 2012 – 2020 роки »

 

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

 

1.

 

- перевірка технічного стану діючих об'єктів  водопровідно-каналізаційного господарства;

- створення   реєстрів   об'єктів   водопровідно - каналізаційного господарства, які знаходяться у оперативному обслуговувані, КП «Теплокомунгосп» власниками яких є Зеленівська селищна рада.

- проведення   технічного   та   енергетичного аудиту      систем      водопостачання      та водовідведення.

2012 рік та протягом дії програми

КП « Теплокомунгосп »

Кошти комунального підприємства

 

 

2.

- розробка і затвердження схем оптимізації водопостачання та водовідведення населених пунктів.

 

2012 рік

Виконком Зеленівської селищної ради

Місцевий бюджет

 

3.

- постійне удосконалення   структури   управління комунального підприємства «Теплокомунгосп» по кращому обслуговуванню  водопровідного – каналізаційного обладнанню.

2012-2013 роки, протягом дії програми

КП « Теплокомунгосп», виконавчий комітет селищної ради

 

 

4.

- забезпечити організацію виконання робіт з реалізації заходів  Програми «Питна вода Зеленівської селищної ради на 2012 – 2020 роки »

2012-2020 роки

КП « Теплокомунгосп», виконавчий комітет селищної ради, постійно діючі профільні депутатські комісії

 

 

5.

- організувати    проведення    моніторингу    водних об'єктів та якості питного водопостачання

Постійно

Обласна та міська санітарно-епідеміологічна станція

Кошти комунального підприємства

 

6.

Контролювати за утриманням   у  належному  санітарному     стані водоохоронні зони артезіанських свердловин, водопровідних – каналізаційних  мереж та  підземних джерел водопостачання.

Постійно

КП « Теплокомунгосп», виконавчий комітет селищної ради, постійно діючі профільні депутатські комісії

 7.

Провести     громадські     слухання,     обговорення місцевої програми «Питна вода Зеленівської селищної ради на 2012 – 2020 роки»

2012 рік, до прийняття рішення

Виконком Зеленівської селищної ради

Місцеві бюджети

 

Примітка: у разі можливості на виконання заходів можуть залучатися кошти зазначені в пункті 8 Програми.

Секретар ради                                                            Харченко Т.Г.
 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту