Головна Нормативні документи селищної ради Рішення VI скликання LII сесія Рішення №497

Рішення №497

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LІІ СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VІ СКЛИКАННЯ
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

__________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

30.04.2014 № 497

Про затвердження програми «Підтримки КП «Теплокомунгосп»
на території Зеленівської селищної
ради на 2014 рік»


Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно постанови КМУ від 08.102012
№ 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об*єму видобутих підземних вод», враховуючи позитивні висновки постійних депутатських комісій з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв*язку, а також з питань соціально-економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі, захисту прав споживачів, Зеленівська селищна рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити програму «Підтримки КП «Теплокомунгосп» на території Зеленівської селищної ради на 2014 рік» (додається).
2. Секретарю ради Харченко Т.Г. висвітлити зміст даного рішення в засобах масової інформації та на сайті селищної ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу депутатську комісію з питань соціально - економічного розвитку та бюджету, розвитку підприємництва, торгівлі,захисту прав споживачів (Красько О.І.) та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв*язку
(Кейбало В.М.).

Селищний голова О.С. Семчишина

ЗАТВЕРДЖЕНО.
Рішення селищної ради
30.04.2014 № 497


ПРОГРАМА
підтримки комунального підприємства «Теплокомунгосп» на
території Зеленівської селищної ради на 2014 рік (далі - Програма)

Загальні положення Програми

Ця програма визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності комунального підприємства «Теплокомунгосп» щодо зменшенням обсягів втрат в мережах водопостачання, покращення існуючого технічного стану системи водовідведення, забезпечення жителів, промислових підприємств та установ якісними послугами з водовідведення та водокористування на території Зеленівської селищної ради.
КП «Теплокомунгосп» надає послуги по водопостачанню та водовідведенню на території Зеленівської селищної ради, в межах якої функціонують промислові підприємства, підприємства побутового обслуговування населення, об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного призначення - загальноосвітні школи, дитячі садки, будинок культури, клуби, ФАПи та інші. На балансі підприємства знаходиться 17 артезіанських свердловин, 52,46 км. водопровідних мереж , із них ветхі -23,6 км. що становить 50,5 відсотків, КНС – 1, КНС – 2, 11,5 км. мереж водовідведення, із них 9,0 км. ветхі, також 4 одиниці транспортних засобів із фізичним зношенням 73,5 відсотки.
Сучасний стан водопровідного господарства КП «Теплокомунгосп» характеризується дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для належного обслуговування та експлуатації систем водопостачання, водовідведення, зношеним технічним станом споруд, мереж та обладнання, високою енергоємністю та аварійністю внаслідок тривалої експлуатації обладнання. Ці причини знижують рівень і якість надання комунальних послуг, що викликає обґрунтоване незадоволення населення і, відповідно, зменшується обсяг платежів за послуги, що надає комунальне підприємство.
Ці фактори погіршують фінансове становище комунального підприємства.

Мета Програми
Метою Програми є забезпечення підприємства ресурсними та енергозберігаючими засобами з постачання питної води у населені пункти, безперебійне надання послуг з водопостачання населенню цілодобово, в межах території Зеленівської селищної ради, забезпечення жителів смт. Зеленівка, промислових підприємств та установ якісними послугами з водовідведення.

Нормативно-правова база для розроблення Програми
Програму розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання (із змінами) від 10.01.2002р. № 2918-III, « Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затвердженими Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190.
Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів селищного бюджету.
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює комунальне підприємство «Теплокомунгосп» та виконавчий комітет Зеленівської селищної ради.

Основні завдання Програми
Головними завданням Програми є:
- підвищення ступеня обліку витрат води на всіх етапах водопостачання;
- зменшення енергоспоживання;
- зменшення негативного впливу на довкілля (скорочення кількості поточних ремонтів, забезпечення безаварійної роботи станцій);
- стабільна подача та забезпечення водою населення, гарантія безаварійної роботи насосного обладнання;
- зниження невиробничих втрат водопостачання;
- покращення екологічної ситуації в смт. Зеленівка;
- забезпечення жителів смт. Зеленівка, промислових підприємств та установ якісними послугами з водовідведення;
- покращення умов експлуатації КНС.

Основні напрямки розв'язання завдань Програми
Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- скорочення невиробничих втрат води і витоків;
- підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів;
- економія водних ресурсів;
- зменшення витоків стічних вод;
- покращення екологічного стану довкілля.

Механізм забезпечення Програми
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, базується на основі чинного законодавства із залученням коштів бюджету розвитку селищної ради.

Очікувані результати впровадження Програми
Виконання Програми дозволить забезпечити:
- підвищення рівня якості послуг для споживачів;
- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі водопостачання;
- оптимальне співвідношення рівня витрат та оплати послуг населення;
- безперебійне та цілодобове надання послуг населення з водопостачання;
- забезпечення жителів смт. Зеленівка, промислових підприємств та установ якісними послугами з водовідведення.

Обсяги фінансування та етапи виконання Програми
Виконання Програми передбачає фінансування КП «Теплокомунгосп» протягом 2014 року коштами в розмірі 30000 грн. з бюджету.

Реалізація заходів Програми та контроль за її виконанням
Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, запланованими в Програмі.


Секретар ради Т.Г. Харченко

 

Хост

Hosting Ukraine

Статистика сайту