Головна

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації в апараті виконкому Зеленівської селищної ради

Рішення, дії чи бездіяльність в апараті виконкому Зеленівської селищної ради ради у сфері забезпечення права громадян на доступ до інформації можуть бути оскаржені безпосередньо  Зеленівському селищному  голові або до суду.

Запитувач має право оскаржити:

 1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 3. Ненадання відповіді на запит на інформацію;
 4. Надання недостовірної або неповної інформації;
 5. Несвоєчасне надання інформації;
 6. Невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства.

Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

 1. Ненадання відповіді на запит;
 2. Ненадання інформації на запит;
 3. Безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
 4. Неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 5. Надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
 6. Несвоєчасне надання інформації;
 7. Необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;
 8. Нездійснення реєстрації документів;
 9. Навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.