Головна Затвердження заходів щодо запобігання і протидії корупції

Розпорядження селищного голови 27/01-14

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

  27.01.2014                                              № 14

        Про затвердження заходів
        щодо   запобігання і
        протидії корупції в установі
        виконкому Зеленівської селищної ради
    

З метою виконання Постанови КМУ від 04.09.2013 № 706 « Питання запобігання та виявлення корупції», Закону України « Про засади запобігання і протидії корупції», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве   самоврядування в Україні»:
1. Затвердити заходи щодо   запобігання і протидії корупції в установі виконкому Зеленівської селищної ради (додаються).
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Харченко Т.Г.


Селищний голова                        О.С. Семчишина

      

Затверджено
Розпорядження селищного голови 27.01.2014  № 14

Заходи щодо запобігання і протидії корупції у виконкомі  Зеленівської селищної ради

№ п/п

Заходи щодо запобігання і протидії корупції

терміни

Відповідальна особа

Суб’єкти відповідальності

1.

Ознайомлення з Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»

постійно

Спеціаліст виконкому;

Спеціаліст юрист - консульт

Посадові особи та службовці органу місцевого самоврядування

2.

Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

постійно

Секретар ради, виконкому; спеціаліст виконкому;

Спеціаліст юрист - консульт

депутати селищної ради;

посадові особи та службовці органу місцевого самоврядування

3.

Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи в заповненні декларацій суб’єктам декларування, які зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік заформою,

- слідкувати за фактом своєчасності подання декларацій;

- перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів;

- логічний та арифметичний контроль декларацій.

До 01 квітня щорічно

Секретар ради, виконкому;

спеціаліст виконкому;

Спеціаліст юрист - консульт

депутати селищної ради;

Посадові особи та службовці органу місцевого самоврядування

4.

Оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік селищного голови, заступника, секретаря   селищної ради шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування.

На протязі 30 календарних днів з дня подання

Спеціаліст виконкому;

Спеціаліст юрист - консульт

Селищний голова, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету та секретар     селищної ради.

5.

Всебічно вивчати кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функції держави та місцевого самоврядування.

Попередження осіб, які претендують на посади посадових осіб місцевого самоврядування про спеціальні обмеження та зобов’язання встановлені Законами України « Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України про «Державну службу»

Ознайомлення з правилами поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

Постійно при прийняті на службу в органи місцевого самоврядування

Селищний голова; секретар ради, виконкому;

спеціаліст виконкому; Спеціаліст юрист - консульт

Посадові особи   органу місцевого самоврядування

6.

Проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

Згідно графіку

Селищний голова; заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету; секретар ради, виконкому;

спеціаліст виконкому; Спеціаліст юрист - консульт

Посадові особи   органу місцевого самоврядування

7.

Проведення щорічної оцінки посадових осіб місцевого самоврядування покладених на них обов’язків та завдань

І квартал щорічно

Селищний голова; заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету; секретар ради, виконкому;

спеціаліст виконкому; Спеціаліст юрист - консульт

Посадові особи   органу місцевого самоврядування

8.

Виявлення корупційних правопорушень та внесення пропозицій щодо усунення таких ризиків.

постійно

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету; Секретар ради, виконкому;

спеціаліст виконкому

депутати селищної ради;

посадові особи та службовці органу місцевого самоврядування

 

Секретар ради                                             Т.Г.Харченко