Головна Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Розпорядження селищного голови 19/09-55

trezubec2

ЗЕЛЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м. ХЕРСОН
смт. ЗЕЛЕНІВКА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ

14.03.2011                                      № 55


Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
в установі виконкому
Зеленівської селищної ради

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2002 р. № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»


                    З А Т В Е Р Д И Т И:


1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб в виконкомі Зеленівської селищної ради.
(додається)
2. Білети для проведення іспиту для відбору кандидатів на вакантні посади в кількості 15 шт(додаються).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами (секретаря) виконкому Харченко Т.Г.


Селищний голова                    О.С. Семчишина

Затверджено.
Розпорядження.
№ 55 від 14.03.2011
селищний голова
_________О.С. Семчишина

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
в установі виконкому Зеленівської селищної ради

ПОЛОЖЕННЯ

    1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування сьомої категорії (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
    2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
    3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням селищного голови Зеленівської селищної ради утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
    Очолює конкурсну комісію заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Зеленівської селищної ради. До складу конкурсної комісії входить керуючий справами (секретар) виконкому, спеціаліст виконкому, а також спеціаліст відповідного підрозділу кваліфікаційного напрямку роботи.
    4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Зеленівській селищній раді, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

    5. Умови проведення конкурсу в Зеленівській селищній раді відповідно до цього Порядку визначаються селищним головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.
    Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
    6. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
- визнані в установленому порядку недієздатними;
- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;
- у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;
- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
- в інших випадках, установлених законом.
    7. Особи, які подали необхідні документи до Зеленівської селищної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
    8. Конкурс проводиться поетапно:
    1) публікація оголошення Зеленівською селищною радою про проведення конкурсу в засобах масової інформації;
    2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
    3) проведення іспиту та відбір кандидата.
                Оголошення про конкурс
    9. Зеленівська селищна рада, в разі проведення конкурсу, зобов*язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників виконкому Зеленівської селищної ради.
    10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
    1) найменування установи із зазначенням її місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
    2) назв вакантних посад із зазначенням основних функціональних обов*язків, розміру та умов оплати праці;
    3) основні вимоги до кандидата, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб;
    4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
    В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування».
    11. При заміщенні вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, призначення на які відповідно до законодавчої бази здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення посадової особи згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах Зеленівської селищної ради, конкурс не оголошується.
    Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.
    12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Зеленівської селищної ради такі документи:
- заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на посаду посадової особи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;
- копії документів про освіту, засвідчені в установленому законодавством порядку;
- відомості про доходи та зобов*язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім*ї;
- копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому законодавством порядку.
    Посадові особи, які працюють в Зеленівській селищні раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.
    13. Громадяни можуть надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і кваліфікації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеню або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
    14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
    15. Спеціаліст виконкому Зеленівської селищної ради, відповідальний за ведення кадрової документації, перевіряє надані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування.
    16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом виконкому, відповідальним за ведення кадрової документації, з відповідним обґрунтуванням.
    Якщо кандидат на вакантну посаду наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
    17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у спеціаліста виконкому.

            Проведення іспиту та відбір кандидатів

    18. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Зеленівської селищної ради, в якій оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на вакантну посаду посадової особи в органах місцевого самоврядування.
    19. Спеціаліст виконкому, відповідальний за ведення кадрової документації, погоджує з головою конкурсної комісії  дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
    20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», а також законодавчу базу з урахуванням специфіки функціональних обов*язків.
    21. Порядок проведення конкурсу у виконкомі Зеленівської селищної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з у рахуванням специфіки функціональних обов*язків затверджується розпорядженням селищного голови, відповідно до цього Порядку.
    22. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
    23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами , які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантної посади в виконкомі селищної ради.
    24. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути  зарахованими до кадрового резерву  виконавчого комітету Зеленівської селищної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду(в разі їх виникнення) без повторного конкурсу.
    Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
    25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади в органі місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.
    26. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
    27. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
     У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов*язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву виконкому.
    28. Засідання оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові не пізніше ніж через два дні після засідання. Кожен член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
    29. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
    30. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
    31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові Зеленівської селищної ради протягом п*яти днів після ознайомлення з рішенням.
    32. Рішення селищного голови Зеленівської селищної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.
Секретар виконкому                         Т.Г. Харченко
                                 
Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина
                        


ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування
                               
Основні розділи Конституції України.
Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).
Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1,2).
4.Визнання термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
      5. Основні терміни, які вживаються в Законі України «Про
        звернення громадян» (ст.3).
6. Право на звернення до суду за захистом (стаття 3).

                                                                     Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

            ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
Посади в органах місцевого самоврядування (стаття  3).
Суб*єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).                                     
Вимоги до звернення (стаття 5).
Мова якою здійснюється цивільне судочинство (стаття 7).

    .                                                         Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Форма правління в Україні (стаття 5).
Система місцевого самоврядування (стаття 5).
Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
Суб*єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції (стаття 5).
Мова звернень та рішень та відповідей на них (стаття 6).
Обов*язковість судових рішень (стаття 14).

Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина
                        
ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
Територіальні громади (стаття 6).
Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
Обмеження щодо одержання подарунків та роботи близьких осіб (статті 8.9).
Звернення , які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8).
Склад суду (стаття 18).
                        


                                                             Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина
                        
ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Об*єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
Місцевий референдум (стаття 7).
Основні обов*язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов*язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування (стаття 10).
Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення (стаття 7).
Підстави для відводу судді (стаття 20).


                                                                 Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина    

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Найважливіші функції держави (стаття 17).
Загальні збори громадян (стаття 8).
Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов*язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
5.Заборона розголошення відомостей,що містяться у зверненнях (ст.10)
       6.Склад осіб, які беруть участь у справі (стаття 20).


                        
                                                                  Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина    


ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Державні символи України (стаття 20).
Місцеві ініціативи (стаття 9).
Обмеження пов*язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (статті 12).
Фінансовий контроль (стаття 12).
Розгляд скарг громадян Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів ВВВ (ст.16 п.2)
Права та обов*язки осіб, які беруть участь у справі (стаття 27).
   

               Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Конституційне право на працю (стаття 43).
Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
Декларування доходів (статті 12).
Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13.14).
Термін розгляду звернень громадян (стаття 20).
Процесуальні права та обов*язки сторін (стаття 31).
Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Конституційне право на освіту (стаття 53).
Виконавчі органи рад (стаття 11).
Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян (стаття 24).
Участь у справі кількох позивачів або відповідачів (стаття 32).


                             Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
Сільський, селищний голова (стаття 12).
Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14,15).
Участь громадськості в заходах щодо запобігання та протидії корупції (стаття 18).
Чи мають право на подання звернення особи, які не є громадянами України (стаття 1 п.3).
Участь у справі представника (стаття 38)

                                                            Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина


ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Обов*язки громадянина України (статті 65-68).
Громадські слухання (стаття 13).
Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (стаття 20).
Що таке скарга  (стаття 11).
Документи, що посвідчують повноваження представників (стаття 42).


    

                                                                       Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина
                        
ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Право громадянина України на вибори (стаття 70).
Органи самоорганізації населення (стаття 14).
Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
Як доводиться до відома громадянина рішення про відмову в задоволенні вимог (стаття 15 п.3).
Обчислення процесуальних строків (стаття 68).


                                                                       Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Державний бюджет України (стаття 96).
Організаційно-правова, матеріально і фінансова основи  місцевого самоврядування (стаття 16).
Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
Чи мають право військовослужбовці, працівники внутрішніх справ і державної безпеки подавати звернення (стаття 1 п.2).
Судові повістки (стаття 74).
    

                                                                            Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
Статут територіальної громади села, селища (стаття 19).
Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені (стаття 4).
Порядок вручення судових повісток (стаття 76).


                         Затверджено розпорядженням
                                                                       14.03.2011р. № 55
                        Селищний голова
                        _________О.С. Семчишина

ЕКЗАМІНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних
посад посадових осіб місцевого самоврядування

Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).
Щорічні та додаткові відпустки, соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).
Оплата розгляду звернення (стаття 21).
Форма і зміст позовної заяви.